skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Esitän perusteluina seuraavaa:

 1. Olen henkilökohtaisesti vakuuttunut, että Suomi tulevaisuudessakin osallistuu sekä YK- että NATO-johtoisiin rauhanturvaoperaatioihin puhumattakaan EU:n kriisinhallinnasta. Tämä tarkoittaa, että keskuudessamme on piakkoin tuhansia potentiaalisia jäseniä, jotka eivät välttämättä ymmärrä miksi heidän pitäisi liittyä järjestöön, jonka nimi viittaa johonkin muuhun kuin juuri heidän kantamansa baretin väriin. YK:n Millenium-kokous teki hiljan päätöksen toimintansa jämäköittämisestä. Jos joku uskoo sen tarkoittavan, ettei esim. NATO-johtoisia rauhanturvaoperaatioita enää tarvita vaan kaikki on jälleen pelkästään sinisten barettien heiniä niin uskokoon. Historia tukee kuitenkin toisenlaista kehitystä. 2. Edellä esitetystä johtuen on vain ajan kysymys milloin joku tulisieluinen ryhmä päättää perustaa maahamme uuden yhdistyksen/liiton. Kuka tällaisesta sitten hyötyisi? En usko, että kukaan.

3. Kahden yhdistyksen esiintyminen kentällä olisi omiaan aiheuttamaan sekaannusta ja jopa riitoja. Tästä on olemassa läheinen esimerkki mm. Ruotsista. Pitäen mielessä yhdeksänkymmentäluvun lopun maanpuolustuskoulutuksessa tapahtuneet uudelleenjärjestelyt olisi mielenkiintoista tietää millä tavalla puolustushallinto suhtautuisi syntyneeseen tilanteeseen. Kumman järjestön kanssa tehtäisiin yhteistyötä vai tehtäisiinkö kummankaan? 

4. Sinibarettiliitto muutti noin viisi vuotta sitten sääntöjään vastaamaan tämän päivän todellisuutta. Ne mahdollistavat  kaikkien rauhaturvaamislainperusteella toimeenpannuissa sotilaallisissa rauhanturvaamistehtävissä palvelleiden henkilöiden liittymisen jäseniksi. Se oli ensimmäinen askel. Seuraava looginen askel, joka tukee edellä tehtyä sääntömuutosta on muuttaa liiton nimi sellaiseksi, ettei se sulje pois mitään rauhanturvapalvelusta suorittanutta ryhmittymää.

5. Baretin väri ei meitä yhdistä – vaan rauhanturvaaminen! On tärkeätä ymmärtää, että ”Sinibaretti”-nimen vaihtaminen ei merkitse baretin käyttöoikeudesta luopumista saati sitten kunniakkaiden saavutusten ja perinteiden poispyyhkimistä. Mutta meillä ei ole varaa sulkea ulkopuolelle toiminnan henkilöitä, joilla on samanlainen rauhanturvaamistausta kuin itsellämme.

Inko Jansson
Puheenjohtaja
Helsingin Sinibaretit ry 

In the service of peace