skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Porin prikaati toimeenpanee ylimääräisen haun Suomen kansainväliseen valmiusjoukkoon kesän 2016 aikana. Haku päättyy 19.8.2016 ja siinä on mahdollista hakeutua tammikuussa 2017 alkavaan valmiusjoukkokoulutukseen.

Seuraavan syksyn/talven haku päättyy normaalisti 15.1.2017 ja siinä haetaan varusmiehiä saapumiseriin 2/2017 (heinäkuu) ja 1/2018 (tammikuu).

Porin prikaati kouluttaa vapaaehtoisia miehiä ja naisia jo varusmiesaikana kriisinhallinnan tehtäviin Suomen kansainvälisen valmiusjoukon (SKVJ) varusmieskoulutuksessa.

Koulutus tukee Suomen osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan. Kriisinhallintaosaamiseen painottuva varusmieskoulutus on osa Porin prikaatin kansallista asevelvollisten koulutusta ja antaa hyvät valmiudet koulutettaville hakeutua kriisinhallintatehtäviin varusmieskoulutuksen jälkeen.

Lisätietoja koulutuksesta ja pääsyvaatimuksista löytyy tästä linkistä.

In the service of peace