skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

EUTM Mali -operaation koulutuskeskuksessa (Koulikoro Training Center, KTC) on koulutettu viimeisen reilun parin kuukauden aikana noin 400 Malin asevoimien (MAF) sotilasta. Liikkuvien koulutusosastojen tullessa mukaan toimintaan koulutus laajenee eri puolille Malia.

Viidestä eri kansallisuudesta muodostettu pohjoismaalais-baltialainen koulutusyksikkö NBTT sai kevään aikana vastuulleen yhden Malin asevoimien 119 henkilön vahvuisen komppanian kouluttamisen. NBTT:n vahvuutena koulutuksessa on ollut heidän ihmisläheinen suhtautumisensa koulutettaviin, jonka ansiosta yhteistyö MAF:n sotilaiden kanssa on onnistunut hyvin koko koulutusjakson ajan.

Koulutettava komppania jaettiin neljään joukkueeseen, joista suomalainen koulutusosasto sai yhden omaan koulutukseensa. Erityistä kiitosta suomalaiset saivat ammunnan opettamisesta, jossa saavutettiin koko operaation parhaat tulokset.

Seuraavaksi suomalaiset siirtyvät noin kuukaudeksi Segoun alueelle opettamaan koulutustaitoja Malin asevoimien joukkueen- ja ryhmänjohtajille. Siellä he toimivat osana liikkuvaa koulutusosastoa, jolla pyritään parantamaan Malin asevoimien suorituskykyä suoraan toiminta-alueella.

Siirtyminen tukikohtiin mahdollistaa Malin asevoimien joukkojen kouluttamisen horjuttamatta alueellista vakautta. Koulikoron koulutuskeskuksessa jatketaan edelleen Malin asevoimien joukkojen koulutusta ja alueelle onkin saapumassa kaksi uutta komppaniaa koulutettavaksi.

Monikansalliselle koulutusyksikölle on kova tarve jatkossakin ja laajentumisen myötä sen merkitys Malin asevoimien ammattitaidon lisäämisessä kasvaa edelleen. NBTT:n kouluttajat ovat tärkeässä roolissa operaatiossa ja muodostavat keskeisimmän osaamisen ensimmäisessä liikkuvassa koulutusyksikössä.

Asiasta uutisoi Puolustusvoimat verkkosivuillaan.

In the service of peace