skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Puolustusvoimien maakuntajoukoille suunnitellut vaativat partiointi-, vartiointi-, kulunvalvonta- ja kohteensuojaustehtävät sekä virka-aputehtävät merkitsevät sitä, että henkilöstön valintaan tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Avainasioita ovat hyvä fyysinen kunto, tahto ja taito. Siis tehtäviä juuri rauhanturvaajille!

MPK tulee jatkossa toteuttamaan puolustusvoimien tilaamia kursseja ja harjoituksia maakuntajoukoille. Sotilaallisen koulutuksen lisäksi MPK:lla on hyvät valmiudet järjestää monipuolista virka-apuvalmiuksia palvelevaa koulutusta yhteistyössä muun muassa pelastustoimen, poliisin, Suomen Punaisen Ristin ja Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun kanssa.

MPK:n toinen tärkeä rooli on tarjota maakuntajoukkoihin sijoitetuille reserviläisille mahdollisuus kouluttaja- ja johtamistaitojen ylläpitämiseen kaikkiin piireihin muodostettavissa koulutus- ja tukiyksiköissä (KOTU). Lisäksi MPK on merkittävä rekrytointikanava maakuntajoukkoihin. 

KOTU-yksiköt tarjoavat siis ex-rauhanturvaajille runsaasti erilaisia tehtäviä ensi vuoden alusta lähtien. Monipuolisten johto- ja kouluttajatehtävien lisäksi tarvitsemme myös tukiyksiköihin ammattitaitoisia osaajia. Jokaiselle osaavalle kouluttajalle, johtajalle ja huollon ammattilaiselle löytyy varmasti haastavia tehtäviä. KOTU-yksikkö jatkaa toimintaansa myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, mikä antaa mahdollisuuden sitoutua myös vaativiin poikkeusolojen tehtäviin.

 
Rauhanturvaajat kouluttavat uuden karttajärjestelmän

Erinomainen esimerkki rauhanturvaajien osaamisen hyödyntämisestä on vuoden 2008 alussa puolustusvoimissa käyttöön otettavan uuden karttajärjestelmän koulutus. MPK siirtyy samanaikaisesti reserviläisten koulutuksessa uuden järjestelmän käyttöön. Suomen Rauhanturvaajaliitto ja MPK ovat sopineet sen kouluttamisesta ensi syksystä lähtien. Ensimmäisenä koulutettavana ryhmänä ovat MPK:n piiripäälliköt.

Rauhanturvaajaliitto valmistelee parhaillaan itseopiskelupakettia, mikä otetaan syksystä lähtien käyttöön reserviläisten koulutuksessa. Tavoitteena on, että uuden karttajärjestelmän koulutusta on tarjolla mahdollisimman laajalti eri puolilla Suomea. Koulutukseen tulee sisältymään myös kansainväliset aakkosnimet ja taktiset merkit.

 
Miksi kannattaa ilmoittautua ja sitoutua?

Vpaaehtoisesta sitoutumisesta on rauhanturvaajalle myös hyötyä ja lisäarvoa. Haastavat tehtävät maakuntajoukkojen sekä sotilaallisissa että virka-aputehtävissä ovat varmasti sellaisia. Sama koskee puolustusvoimien sodan ajan koulutusyksiköitä ja MPK:n KOTU-yksiköiden tehtäviä. Vapaaehtoinen sitoutuminen tuo tullessaan erilaisia kannusteita, etuuksia ja oikeuksia, joita muilla reserviläisillä ei ole. Järjestelystä tehdään myös nousujohteinen: Mitä pitemmälle tai vaativampiin tehtäviin sitoutuu, sitä merkittävämpiä ovat kannusteet. Eteneminen ja yleneminen reserviläisen uralla ei liene kannusteista vähäpätöisin.

Tervetuloa mukaan nykyiset ja tulevat rauhanturvaajat. Tutustukaa MPK:n kotisivuihin www.mpkry.fi. Ottakaa yhteyttä oman alueenne piiripäällikköön ja ilmoittautukaa mukaan. Teitä tarvitaan!

Pekka Majuri
Toiminnanjohtaja
Maanpuolustuskoulutus ry

 

In the service of peace