skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Suomen asetiheydestä puhutaan yleisesti, että se olisi kolmanneksi korkein maailmassa.

Metsästäjä-lehdessä 2/2010 Asealan elinkeinonharjoittajat ry:n puheenjohtaja Antti
Sukuvaara kertoo, että tuon väitteen takana on virhe lähteenä olleessa ulkomaisessa
tutkimuksessa. Sisäasiainministeriö korjasi virheen tiedotteessaan jo 29.8.2007.

Oikeamman tiedon mukaan Suomen asetiheys on tavanomaista eurooppalaista tasoa.

Lähteet:

Metsästäjä-lehti 2/2010
"Suomen asetiheys on tavanomaista eurooppalaista tasoa"
http://epaper01.mmd.net/pub/riista/index?lang=fi&issue=201002

Sisäasiainministeriö 29.08.2007
"Suomen aserekisterissä on noin 1,6 miljoonaa asetta"
http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/vwSearchView/92074A07CCA95289C2257346003A00
B0

Small Arms Survey 2007: Guns and the City
http://www.smallarmssurvey.org/files/sas/publications/yearb2007.html

In the service of peace