skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Suomi päättää osallistumisensa Euroopan unionin johtamaan EUFOR ALTHEA -operaatioon 31. maaliskuuta 2018 mennessä viimeisten suomalaisten esikuntaupseerien kotiutuessa.

Vuonna 2004 perustettu EUFOR ALTHEA -operaatio seurasi Naton SFOR-operaatiota Bosnia ja Herzegovinassa. Tehtävät siirtyivät SFOR-operaatiolta ALTHEAlle 1. joulkuuta 2004. Operaation tehtävänä on tukea yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä Bosnia ja Herzegovinassa sekä paikallisten asevoimien (AFBiH) suoritus- ja yhteisoperointikyvyn lisäämistä. Suomi on osallistunut operaatioon tasavallan presidentin päätöksellä 1. lokakuuta 2004 lähtien.

Operaation alusta Suomi toimi Pohjoisen taisteluosaston kehysvaltiona 1. tammikuusta 2006 asti, jolloin suomalaisten vahvuus oli suurimmillaan noin 200 henkilöä. Suurin osa suomalaisesta joukosta kotiutettiin 16. kesäkuuta 2009, minkä jälkeen osallistumista on jatkettu esikuntaupseeritehtävien osalta vahvuuden ollessa noin kahdeksan henkilöä. Kaikkiaan suomalaisia on palvellut operaatiossa 549 henkilöä.

EUFOR ALTHEAn järjestämä koulutus on tukenut suoraan paikallista väestöä erityisesti pioneerikoulutuksen muodossa. Vuoden 2014 tulvatuhojen jälkeen paikallinen pioneeripataljoona on operaation kouluttajien tukemana rakentanut yhteensä kahdeksan siltaa eri puolille maata. Lisäksi operaatio on tukenut alueen miinanraivausta ja räjähdetietoisuuskoulutusta sekä Jugoslavian armeijan vanhojen aseiden ja ampumatarvikkeiden hävittämistä.

Osallistumisen päätösvaiheessa operaatiossa palvelee yhteensä viisi suomalaista upseeria. Kaksi palvelee EUFOR ALTHEA -operaation esikunnassa (FHQ) Sarajevossa, kaksi yhteysupseeria palvelee operaation esikunnassa (OHQ) Belgian Monsissa ja yksi yhteysupseeri Italian Napolissa sijaitsevan esikunnan (Allied Force Command) yhteydessä sijaitsevassa EU:n esikuntayksikössä (EUCE, European Union Command Element).

Viimeiset lakkauttamistoimenpiteet suoritetaan 29. maaliskuuta 2018. Kansallinen vanhin sekä viimeiset esikuntaupseerit palaavat Suomeen 31. maaliskuuta 2018.

Asiasta uutisoi maavoimat verkkosivuillaan.