skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Operaatio on YK:n valtuuttama monikansallinen sotilaallinen kriisinhallintaoperaatio, joka on aloitettu vuonna 1999. Tuolloin KFOR:n kokonaisvahvuus oli noin 55 000 rauhanturvaajaa. Nykyään joukkojen vahvuus on pudonnut noin 4 000 rauhanturvaajaan. Operaation tehtävänä on sotilaallisella läsnäolollaan estää vihamielisyydet ja taata rauha monietnisessä Kosovossa. Lisäksi tilanteen vakauttaminen, toiminta turvallisen ympäristön luomiseksi ja pakolaisten paluumuuton helpottaminen ovat operaation tehtäviä. Operaatio tukee myös YK:n johtamaa ja koordinoimaa Kosovon väliaikaista siviilihallintoa, EULEX-siviilikriisinhallintaoperaatiota ja muita kansainvälisiä järjestöjä.

Turvallisuustilanne Kosovossa on vakaa, mutta jännittynyt. Merkittävimmät riskit koko Kosovon alueella liittyvät poliittiseen epävakauteen, etnisiin provokaatioihin, järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja yksittäisiin ekstremisteihin.

Monietnisyyden edistäminen on yksi tärkeimmistä kansainvälisen yhteisön tavoitteista Kosovossa. Tavoite ei ole vielä toteutunut suunnitellussa mittakaavassa, sillä alueelta sodan aikana pois siirtyneen väestön paluulle ei ole onnistuttu luomaan tarvittavia sosioekonomisia edellytyksiä.

Sisäpoliittiset erimielisyydet hidastavat Kosovossa maan kehittymistä ja lähentymistä Euroopan unioniin. Keskeisimpänä asiana on ollut jo aikaisempina vuosina alkanut Kosovon kansalaisten yleinen tyytymättömyys Kosovon hallintoa kohtaan, mikä johti ennenaikaisiin parlamenttivaaleihin 11.6.2017. Retoriikka, kuten Balkkanilla yleensä, on kärjekästä.

Positiivista kehitystä on kuitenkin viime vuosien aikana tapahtunut. KFOR on läsnäolollaan onnistunut lieventämään etnisten ryhmien välisiä jännitteitä ja maan yleinen turvallisuustaso on stabiloitunut ja kansalaisten luottamus virkavaltaa kohtaan on parantunut. Kosovossa on väkilukuun suhteutettuna Euroopan suurin nuorisoväestö. Nuoret ovat avainasemassa Kosovon tulevaisuuden rakentamisessa. Heillä on halua ja mahdollisuus viedä Kosovoa eteenpäin kohti parempaa tulevaisuutta.

Puolustusvoimien verkkosivujen mukaan suomalaisten kokonaisvahvuus Kosovossa on tällä hetkellä 20. Vahvuutta laskettiin edellisen kerran vuoden 2010 lopussa, kun Suomalainen kriisinhallintajoukko Kosovossa lakkautettiin. Tätä edelsi vahvuuden laskeminen noin 400 hengestä 250:een vuoden 2009 syksyllä.

Kosovon operaatiolla on vahva suomalaishistoria. 2000-luvun alussa operaatiossa palveli parhaimmillaan yli 1000 suomalaisen rauhanturvaajan joukko.

Asiasta uutisoi Puolustusvoimat verkkosivuillaan.

 

Kuso Kulkee

In the service of peace