skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Välimerellä käynnissä oleva Euroopan Unionin operaatio EUNAVFOR MED - operaatio Sophia sai jatkomandaatin 31.12.2018 saakka. Operaation päätehtävä on rikkoa ihmissalakuljettajien ja ihmiskauppiaiden toimintamalli Pohjois-Afrikasta Eurooppaan keskittyen Libyasta Eurooppaan suuntautuvan toiminnan estämiseen.

Operaatiolla on lisäksi kaksi tukitehtävää: kouluttaa Libyan merivartiostoa sekä valvoa YK:n aseidenvientikiellon toteutumista Välimerellä.

Euroopan unionin neuvosto tarkensi tukitehtäviä uudessa mandaatissa. Operaatio perustaa koulutuksen seurantajärjestelmän Libyan kansallisen merivartioston kanssa varmistaakseen koulutuksen pitkäkestoiset vaikutukset ja merivartioston toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisäksi operaation keräämät tiedot laittomasta kaupasta, mukaan lukien tiedot raakaöljyn laittomasta viennistä ja muusta laittomasta viennistä, voidaan luovuttaa Libyan laillisille viranomaisille ja jäsenvaltioiden asiaankuuluville lainvalvontaviranomaisille ja toimivaltaisille unionin elimille.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat maaliskuussa 2017, että Suomi jatkaa osallistumista Välimeren EUNAVFOR MED - operaatio Sophiassa vuoden 2018 ajan nykyisellä, enintään 10 sotilaan panoksella.

Operaatioon osallistuu 26 Euroopan unionin maata ja sen toiminnan ydin on laivasto-osaston johtoaluksen (FHQ, Force Headquarter) ja operaatioon osallistuvien sota-alusten toiminta Välimerellä. Vaikka operaation tehtävänä ei ole meripelastus, se pelastaa tarvittaessa merihätään joutuneita henkilöitä. EUNAVFOR MED toimii läheisessä yhteistyössä EU:n rajavalvontavirasto FRONTEX:n TRITON-operaation kanssa.

Suomella on operaatio SOPHIA:ssa henkilöstöä eri tehtävissä laivasto-osaston johto-aluksella sekä Roomassa sijaitsevassa operaatioesikunnassa (OHQ, Operation Headquarter). Suomalainen alustarkastusosasto osallistui operaatioon marraskuusta 2015 lokakuuhun 2016.

Osallistuminen Euroopan Unionin johtamaan EUNAVFOR MED - operaatio Sophiaan tukee Suomen meriliikenteen suojaamisen erikoisosaamisen kehittämistä ja kokonaiskuvan muodostamista merellisessä, monikansallisessa operaatiossa.

B&B Camp Wolf, Cyprus

Kuso Kulkee

In the service of peace