skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Suomalaisten vahvuus Pohjois-Afganistanissa kasvaa

Tasavallan presidentin ja ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan päätöksellä 27.6.2018 Suomen vahvuutta Resolute Support -operaatiossa Afganistanissa kasvatetaan noin 60 sotilaaseen ja toiminnan painopiste siirretään Pohjois-Afganistaniin, Mazar-e-Sharifiin Saksan johtamalle komentoalueelle 1.1.2019 alkaen.

Suomi on osallistunut RS -operaation vuodesta 2015 alkaen noin 40 sotilaalla. Toiminnan painopiste on ollut Kabulissa, jossa operaation esikunnassa on palvellut neuvonantajia sekä suojausosasto yhteisvahvuuden ollessa noin 20 henkilöä. Kabulissa toimineen suojausosaston tehtävät päätetään vuoden 2018 loppuun mennessä ja Pohjois-Afganistaniin keskitetään noin 30 hengen vahvuinen suojausjoukkue helmikuussa 2019. Joukko aloittaa operatiivisen toiminnan maaliskuun alusta alkaen. Suojausjoukkueen tehtävänä on neuvonantotoiminnan ja omien joukkojen suojaaminen.

Mazar-e-Sharifissa on ollut noin 10 henkilön vahvuinen Suomen kansallinen tukielementti sekä muutamia neuvonantotehtäviä vuodesta 2015. Alueella on kansallisen huollon vaatimat tukeutumisjärjestelmät, sopimukset ja osa tukikohtarakenteista valmiina.

Muutoksen jälkeen Kabulin jää noin viiden henkilön vahvuinen osasto. Mazar-e-Sharifissa palvelee jatkossa noin 55 sotilasta. Suomalaisia työskentelee kansallisessa tukielementissä, neuvonantotehtävissä sekä alueelle keskitettävässä suojausjoukkueessa. Suojausjoukkueen omasuojan ja liikkuvuuden materiaali keskitetään alueelle helmikuun loppuun mennessä. Ajoneuvokalustona joukko käyttää panssaroituja partioajoneuvoja (RG32M) sekä panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja (XA-203).

Nato-johtoinen Resolute Support (RS) -operaatio aloitti toimintansa vuonna 2015. Operaation tehtävänä on tukea Afganistanin hallitusta saavuttamaan ja ylläpitämään turvallinen toimintaympäristö maan jälleenrakentamiseksi ja demokraattisten rakenteiden vahvistamiseksi. Sotilaallisella neuvonannolla tuetaan Afganistanin turvallisuusviranomaisten hallinnon prosesseja esimerkiksi joukkojen muodostamisessa, henkilöstöhallinnossa ja henkilöstön kehittämisessä. Operaation tehtäviin ei kuulu taistelutoimintaan osallistuminen.

Suomi on osallistunut Afganistanin vakauttamiseen ja jälleenrakentamiseen vuodesta 2002 lähtien sotilaallisen kriisinhallinnan, siviilikriisinhallinnan ja kehitysyhteistyön keinoin. Pohjois-Afganistan on suomalisille tuttu toimintaympäristö. Suomalaisia palveli Mazar-e-Sharifissa vuosina 2006–2014 osana TST (Transition Support Team) Mazar-e-Sharifia yhdessä ruotsalaisten kanssa.

Suomi kouluttaa yhdysvaltalaisia sotilaita valmentamaan Afganistanin turvallisuusviranomaisia

Maasotakoulu antaa tykistökoulutusta 30 yhdysvaltalaiselle sotilaalle Tykistökoulussa 16.–21.12.2018. Koulutukseen osallistuvat yhdysvaltalaiset sotilaat toimivat Afganistanissa kansallisen turvallisuusjoukon tykistön kouluttajina. Koulutus perustuu suomalaisten erityisosaamiseen neuvostovalmisteisen 122H63-tykistökaluston (D-30) käytössä.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien valmiutta kouluttaa Afganistanin kansallisen turvallisuusjoukon (ANSF) tykistöä. Koulutukseen kuuluu ase- ja ampumatekninen harjoitus Niinisalon varuskunnassa ja Pohjankankaan ampuma-alueella. Harjoituksessa koulutetaan 122H63-tykin (D-30) ase- ja ampumatarvikkeiden käsittelyä ja käyttöä.

Afganistanin turvallisuusviranomaisten koulutuksella pyritään yhtenäistämään Afganistanin kriisinhallintaan osallistuvien joukkojen toimintatapoja. Koulutustapahtumat vahvistavat osallistuvien maiden välistä yhteistoimintaa erityisesti kriisinhallinnan alalla.

Sotilaiden kouluttaminen on osa Afganistanin kriisinhallintaoperaation Military Advisor Training -ohjelmaa, jonka tavoitteena on Afganistanin turvallisuusrakenteiden pysyvä kehittyminen maan vakauden parantamiseksi.

Ensimmäinen koulutus järjestettiin Suomessa elokuussa 2008. Tämän jälkeen Suomi on kouluttanut satoja ulkomaalaisia tykistökouluttajia Afganistaniin.

Asiasta uutisoi Puolustusvoimat verkkosivuiltaan.

Porin prikaatissa Naton suorituskykyarviointi

Porin prikaatin 1. jääkärikomppania arvioidaan Naton NEL2 (Nato Evaluation 2) suorituskykyarvioinnilla viikolla 48 osana kriisinhallintaharjoitusta.

Suomen kansainväliseen valmiusjoukkoon (SKVJ) kuuluva jääkärikomppania arvioidaan Säkylä - Raasi - Turku - Oripää - Piikajärvi alueella 23.–30.11. järjestettävän kriisinhallintaharjoituksen yhteydessä. Harjoitukseen osallistuu Satakunnan jääkäripataljoonan varusmiehiä sekä henkilökuntaa.

Arvioinnissa mitataan joukon suorituskykyä korkean riskitason kriisinhallintaoperaatiossa.

Arvioinnit suorittaa Naton kouluttama suomalaisista ja kansainvälisistä arvioitsijoista koostuva ryhmä 26.–30.11. Joukon toiminnassa arvioitavia kohteita ovat muun muassa kohteen suojaaminen ja tukikohdan perustaminen, aluevalvonta, etsintäoperaatio sekä jääkärikomppanian hyökkäys.

Harjoituksen tavoitteena on läpäistä CREVAL (Combat Readiness Evaluation) NEL2-arviointi ja harjaannuttaa jääkärikomppaniaa toimimaan NATO-arviointiohjelman mukaisissa tehtävissä. Suomi on ilmoittanut jääkärikomppanian vuodelle 2019 Naton nopean toiminnan joukkojen (NRF) pooliin. Siihen osallistumisen edellytyksenä on NEL2-arvioinnin läpäisy.

Naton standardien mukaan toteutetut arvioinnit ovat osa Maavoimien suunnitelmallista joukkotuotantoa kansainvälisesti yhteensopivien joukkojen tuottamiseksi. Nyt suoritettava NEL2-arviointi on Naton neliportaisen arviointijärjestelmän korkein taso. NEL1-tason arviointi mittaa joukkojen yleistä yhteistoimintakykyä, kun taas SEL2 ja NEL2 -tasot varmistavat yksikön "taisteluvalmiuden" (Combat Readiness) osana monikansallista kokoonpanoa.

Verinen operaatio Kongossa: 7 rauhanturvaajaa kuoli, 10 haavoittui ja yksi katosi

Torstai 15. marraskuuta oli tämän vuoden verisin päivä YK:n rauhanturvaoperaatioille. Kongon demokraattisessa tasavallassa toimivan YK:n MONUSCO-operaation rauhanturvaajat olivat suorittamassa yhteistä operaatiota maan hallituksen joukkojen, Forces armées de la République démocratique du Congo (FARC), kanssa maan kapinallista Allied Democratic Forces (ADF) vastaan. YK:n mukaan surmansa saaneista rauhanturvaajista 6 oli Malawista ja yksi Tansaniasta. Operaatiossa sai surmansa myös useita FARC:in taistelijoita sekä tuntematon määrä ADF:n taistelijoita.

Operaatio tehtiin Kididiwessa, joka sijaitsee noin 20 kilometrin päässä Benistä. Armeijan edustaja on kuvannut Kididiwea kapinallisten päämajaksi ja hänen mukaansa alueella on ollut rajuja taisteluja. Beni ja sen ympärillä olevat kylät ovat kärsineet myös ebola-epidemiasta. Yli 300 ihmistä on saanut tartunnan, heistä kaksi kolmesta on menehtynyt.

Taistelut ovat vaikeuttaneet kansainvälisten terveydenhoitoryhmien työtä merkittävästi, sillä he eivät pääse auttamaan sairaita.

Lokakuun 2014 jälkeen ADS:n kapinalliset ovat tappaneet yli 1 500 ihmistä Benin alueella, jossa tämäkin hyökkäys tapahtui.

Asiasta uutisoi YK verkkosivuillaan.

Suomessa asiasta uutisoivat muun muassa Yle ja Iltalehti.

 

Suomalaisten vahvuus Libanonissa laskee noin 200 sotilaaseen ensi vuoden alusta

Suomalaisten osallistuminen UNIFIL -operaation irlantilais-suomalaisen pataljoonan toimintaan päättyy vuoden 2018 loppuun mennessä ja toiminta jatkuu osana operaation komentajan reservipataljoonaa (Force Commander’s Reserve, FCR) vuoden 2020 loppuun asti.

Suomi on osallistunut UNIFIL- operaatioon keväästä 2012 alkaen osana irlantilais-suomalaista pataljoonaa, jonka johtovastuussa Suomi toimi vuosina 2012–2016. Toiminnan päättäminen osana irlantilais-suomalaisessa pataljoonaa ja toiminnan jatkaminen osana operaation komentajan reservipataljoonaa linjattiin tasavallan presidentin ja ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan päätöksellä joulukuussa 2017. Rakenteellinen muutos pitää sisällään Suomen osallistumisen päättämisen irlantilais-suomalaisessa pataljoonassa sekä esikuntatehtävien lakkauttamisen läntisen sektorin esikunnassa. Vuoden 2019 alusta suomalaisten rauhanturvaajien toiminnan painopiste siirtyy kokonaan operaation komentajan reservipataljoonaan ja suomalaisten vahvuus operaatiossa laskee noin 200 henkilöön.

Suomalaiset päättävät operatiivisen toimintansa irlantilais-suomalaisessa pataljoonassa keskiviikkona 14. marraskuuta ja toiminnan päätösseremoniat järjestetään 15. marraskuuta. Tukikohtaan jää operatiivisen toiminnan päätyttyä vielä noin 30 henkilön purkuosasto, joka vastaa jäljelle jääneiden materiaalien siirroista ja muista tarvittavista purkutoimenpiteistä. Purkuosaston on tarkoitus poistua tukikohdasta joulukuun puoleen väliin mennessä.

Irlantilais-suomalaisella pataljoonalla on ollut oma vastuualueensa Etelä-Libanonissa. FCR on puolestaan koko UNIFIL -operaation vastuualueella toimiva valmiusosasto, jonka vastuualue kattaa koko operaatioalueen. FCR:n uudessa kokoonpanossa säilyvät ne jääkärikomppanian osat, jotka ovat toimineet osana reservipataljoonaa vuodesta 2017. Lisäksi jääkärikomppaniaa tukemaan perustetaan kansallinen tukielementti, jonka tehtävänä on tukea suomalaista jääkärikomppaniaa huollon ja henkilöstöhallinnon toteuttamisessa sekä johtamisjärjestelmien ylläpidossa.

Suomalaisten kokonaisvahvuus UNIFIL -operaatiossa on ollut keväästä 2017 alkaen noin 340 sotilasta. Vuoden 2019 alusta alkaen Suomen vahvuus operaatiossa laskee noin 200 henkilöön. Suomi on osallistunut irlantilais-suomalaisen pataljoonan toimintaan noin 170 sotilaalla. Osana suomalaista komppaniaa on toiminut noin 30 hengen vahvuinen virolainen joukkue. Keväästä 2017 alkaen Suomi on osallistunut myös operaation ranskalaiseen reservipataljoonaan noin 160 sotilaalla.

Asiasta uutisoi Puolustusvoimat verkkosivuillaan.