skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Tasavallan presidentin 25. marraskuuta 2022 tekemällä päätöksellä Suomi asettaa Naton johtamaan KFOR-operaatioon (Kosovo Force) pioneerijoukkueen sekä kansallisen tukiosan 1. helmikuuta 2023 alkaen. Operaatioon osallistuvan suomalaisen joukon vahvuus kasvaa noin 50 henkilöllä.

Kansallinen osallistumispäätös on tehty kahden vuoden ajaksi ja se on voimassa vuoden 2025 asti.

Tällä hetkellä operaatiossa palvelevat suomalaiset toimivat esikunta- ja yhteysupseereina KFOR:n esikunnassa Pristinassa sekä Drenasin alueella. Osastoa vahvennetaan helmikuun alusta alkaen pioneerijoukkueella sekä sen vaatimilla kansallisen tukielementin (NSE) tehtävien lisäyksellä. Henkilöstön kokonaisvahvuus kasvaa operaatiossa noin 70 henkilöön. 

Pioneerijoukkueen tehtävinä operaatiossa ovat liikkeen edistämistehtävät, jotka sisältävät teiden ylläpitoa, esteiden raivaamista sekä ojien ja kaivantojen ylitysten varmentamistehtäviä. Tehtäviin lukeutuu myös suojarakenteiden rakentamis- ja parannustyöt sekä miinojen ja räjähtämättömien ampumatarvikkeiden raivaaminen sekä CBRN (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear) -tiedustelu- ja neuvonantotehtävät, pioneeriaselajin tehtävät joukonhallintatilanteessa sekä suojaus-, vartiointi- ja etsintätehtävät.

Kosovoon asetettava pioneerijoukkue muodostetaan pääosin Porin prikaatin kansainvälisissä valmiusjoukoissa varusmiespalveluksen saapumiserässä 2/22 suorittaneesta pioneerijoukkueesta. Alueelle asettava joukon varustaminen ja perehdyttäminen operaatioon on toteutettu Porin prikaatissa tammikuussa. Joukko keskitetään operaatioalueelle helmikuun alussa.

Vuonna 1999 perustetun Naton pitkäkestoisimman rauhanturvaoperaation, Kosovo Forcen tehtävänä on sotilaallisella läsnäolollaan estää vihamielisyydet ja taata rauha monietnisessä Kosovossa. KFOR tukee myös YK:n johtamaa ja koordinoimaa Kosovon väliaikaista siviilihallintoa, EULEX-siviilikriisinhallintaoperaatiota ja muita kansainvälisiä järjestöjä.

Suomi on osallistunut KFOR-operaatioon sen perustamisestä lähtien, ja operaatiossa on palvellut yhteensä noin 7300 suomalaista. KFOR-operaatiossa toimivat suomalaiset rauhanturvaajat muodostavat Suomalaisen osaston Kosovossa (SOK).

In the service of peace