skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Suomalaiset palasivat arkeen Irakissa - koulutustyö jatkuu normaaliin tapaan

Irakin Operation Inherent Resolve (OIR) -operaatio käynnistää koulutustoiminnan vaiheittain uudelleen Kurdistanissa tilapäisen keskeytyksen jälkeen. Suomalainen Kriisinhallintajoukko Irakissa (SKJI) jatkaa suunnitelman mukaista peshmerga-joukkojen koulutusta osana operaation Kurdistan Training Coordination Center Erbilin (KTCC) johtamaa koulutustoimintaa maanantaista 27.1.2020 alkaen. Koulutustoiminta oli keskeytettynä tammikuun ensimmäisestä viikosta alkaen.

Suomalainen kriisinhallintajoukko on toiminut alueella kesäkuusta 2015 lähtien antaen koulutus- ja neuvonantotukea Irakin viranomaisille kansainvälisen OIR-operaation osana. Toimintansa aikana SKJI on kouluttanut noin 5 000 Irakin Kurdistanin peshmerga-taistelijaa sekä noin 700 Irakin asevoimien sotilasta.

Operaation alkuvaiheissa suomalaiset keskittyivät sotilaan perustaitojen kouluttamiseen, jotta Irakin viranomaisilla olisi käytettävissään hyvin koulutettuja joukkoja Daishin vastaisiin operaatioihin.  Operaatio on kyennyt vaiheittain siirtämään koulutuksen painopisteen joukkotuotannosta turvallisuusviranomaisten oman koulutuskapasiteetin kehittämiseen. Osana tätä kehitystä suomalaiset ovat siirtäneet jalkaväkikoulutuksen päävastuun paikallisille kouluttajille ja suomalaiset toimivat kurssien paikalliskouluttajien neuvonantajina. Tämän ohella suomalaiset kouluttavat upseereita ja lääkintähenkilöstöä.

Suomalaisten päivittäinen toiminta koostuu koulutuksen suunnittelusta yhdessä paikallisten kouluttajien kanssa, kurssikokonaisuuksien koordinoimisesta sekä koulutuksen toimeenpanosta varsinkin erikoisosaamista vaativilla kursseilla. Operaation tämänhetkisten suunnitelmien mukaan paikallisviranomaiset ovat päävastuussa kaiken koulutuksen antamisesta syksyyn 2020 mennessä.

Puolustusvoimien komentajan mukaan kriisinhallinta tukee kansallisen puolustuskyvyn kehittämistä

Osallistuminen kriisinhallintaoperaatioihin tukee ykköstehtäväämme, kansallisen puolustuskyvyn kehittämistä, totesi puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen puheessaan Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä 20 tammikuuta 2020.

Osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan on yksi Puolustusvoimien neljästä tehtävästä. Kriisinhallintaoperaatioihin osallistuminen tarjoaa oppia ja osaamista kansainvälisistä toimintatavoista ja lisäävät suomalaisten osaamista ja yhteistoimintakykyä tulevia operaatioita varten.

Operaatioihin sisältyy aina riskejä, eivätkä viimeviikkoiset tapahtumat ole ainutlaatuisia. Turvallisuutta vaarantavia tapahtumia on ollut jokaisessa operaatiossa. Tehtävien toteuttaminen turvallisesti näissä olosuhteissa edellyttää oikeanlaista varustusta, kalustoa ja ennen kaikkea koulutusta.

Operaatioissa saatujen oppien perusteella on kehitetty taistelijan henkilökohtaisia suojavarusteita ja joukkojen kalustoa sekä toimintatapoja.  Toteutetut kehitystyön tulokset ovat jalkautuneet nykyisten asevelvollisten koulutukseen ja varustukseen asti.
Osallistumalla operaatioihin hyvin koulutetuilla ja tarkoituksenmukaisesti varustetuilla joukolla Suomi on saavuttanut maineen osaavana, suorituskykyisenä ja luotettavana toimijana. Vuosien aikana puolustuksemme uskottavuus on lisääntynyt ulkomailla ja asevelvollisuusjärjestelmän arvostus on kasvanut, Kivinen tiivisti.

Lue kenraali Kivisen puhe kokonaisuudessaan Puolustusvoimien sivuilta.

Hölkkärin ydinryhmä järjestäytyi - melko samalla permanetilla jatketaan kuin tähänkin asti

Perinteisen kaavan mukaan Hölkkäri On Webin ydinryhmä järjestäytyi tämän vuoden kokoonpanossa. Suuria muutoksia ei tullut, Matti Lonnakko päätti vuoden vaihteessa vuosikymmenen kestäneen hölkkäriuransa, ja tilalle nousi Christian Jokinen.

Hölkkäri On Web ry:n hallituksen jäsenet vuonna 2020:
Puheenjohtaja: Tom Streng
Varapuheenjohtaja: Christian Malino
Jäsen: Pasi Soikkeli
Jäsen: Petri Paganus
Jäsen: Mikko Palosvirta
Jäsen: Christian Jokinen

Toimihenkilöt:
Sihteeri: Jari Ojala
Web manager: Mikko Palosvirta
Rahastonhoitaja: Timo Järvinen
Päätoimittaja: Pekka Söderlund
Tapahtumakoordinaattori: Ismo Hämäläinen
Jäsenvastaava: Tom Streng (päävastuullinen) ja Christian Jokinen (varalla)
Veteraani- ja vertaistukivastaava: Petri Paganus
MC Hölkkärin presidentti: Kimmo Leskinen
Golf-koordinaattori: Pasi Soikkeli

Suomi asetti miinantorjunta-aluksen ja rannikkojääkäriyksikön NRF-valmiuteen

Merivoimat asettaa Rannikkolaivaston Katanpää-luokan miinantorjunta-aluksen ja Uudenmaan prikaatin rannikkojääkäriyksikön Naton NRF:n täydentävän toiminnan joukkopooliin vuonna 2020.

Naton NRF:n täydentävän toiminnan joukkopooliin osallistumisen tavoitteena on kehittää merivoimien suorituskykyä, yhteensopivuutta sekä valmiutta asettaa yksiköitä merelliseen kriisinhallintaoperaatioon. Osallistuminen on osa sotilaallisen kriisinhallinnan suorituskykyjen kehittämistä.

Mahdollinen operaatioon osallistuminen valmiusaikana vaatii aina kriisinhallintalain mukaisen erillisen poliittisen päätöksen. Alus ja joukkoja valmistaudutaan asettamaan operaatioon kansallisesta päätöksestä 60 vuorokaudessa.

Joukkopooliin osallistuminen on osa normaalia Puolustusvoimien kansainvälistä yhteistoimintaa ja Suomi on osallistunut NRF-toimintaan vuodesta 2012 asti. Merivoimien valmiusvuorojen valmistelu on aloitettu keväällä 2018.

NRF-joukkopooliin ilmoitetut yksiköt ja alukset harjoittelevat hyväksytyn suunnitelman mukaan tulevan kevään ja syksyn ajan kansainvälisissä sotilaallisissa harjoituksissa.

Katanpää-luokan aluksella Merivoimat osallistuu Naton merellisen miinantaorjuntaosaston (SNMCMG1) harjoitustoimintaan. Osallistuminen toteutetaan osallistumalla esikuntaupseereilla SNMCMG1:n toimintaan Dynamic Move 20 -harjoituksessa, sekä asettamalla miinantorjunta-aluksen BALTOPS20- ja NOCO20-harjoituksiin.

Uudenmaan prikaatin pääosin reserviläisistä koostama rannikkojääkäriyksikkö osallistuu vuonna 2020 Ruotsin johtamaan Aurora 2020 harjoitukseen.

Asiasta tiedotti Puolustusvoimat verkkosivuillaan.

Kenraali Timo Kivisen joulutervehdys rauhanturvaajille

Suomalaiset rauhanturvaajat

Tänä jouluna neljäsataa suomalaista rauhanturvaajaa palvelee kymmenessä operaatiossa. Kriisinhallintaoperaatioissa te osoitatte osaamistanne ja siten vahvistatte kuvaa puolustuskyvystämme. Suomalainen kohtelee kaikkia kriisin osapuolia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti tilannetta kärjistämättä. Toimintatapamme koetaan luotettavaksi, ihmisläheiseksi ja merkitykselliseksi. Työnne ansiosta kantamanne siniristilippu on arvostettu paikallisten ja muiden kriisinhallintajoukkojen keskuudessa.

Teette arvokasta työtä operaatioalueen turvallisuuden ja paikallisten ihmisten elinmahdollisuuksien hyväksi ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Vaativien olosuhteiden takia muistakaa pitää huolta itsestänne ja palvelustovereistanne. Varautukaa ja harjoitelkaa, jotta pystytte toimimaan vaativissa ja ennakoimattomissa olosuhteissa.

Joulun ja vuodenvaihteen viettäminen operaatiossa on mieleenpainuva kokemus. Läheisten ollessa kaukana paras tuki ja turva operaatiossa ovat palvelustoverit. Heistä on todennäköisesti palveluksen kuluessa tullut läheisiä, osalle jopa elinikäisiä ystäviä. Oman ryhmän, toimiston, partion tai tiimin kanssa onkin hyvä rauhoittua joulun ja vuodenvaihteen viettoon.

Tässä yhteydessä myös henkilökohtaisesti arvokkaimmat ihmiset -perhe, läheiset, sukulaiset ja ystävät - ansaitsevat kiitoksen. Läheisten henkinen tuki on kaikille tärkeää. Läheisenne kantavat tällä hetkellä vastuun niistä koti-Suomen käytännön asioista, joita te olette normaalisti heidän kanssaan jakamassa. Siksi haluan lähettää parhaat kiitokset myös kotijoukoillenne.

Rauhanturvaajat, kiitän teitä kuluneesta vuodesta ja arvokkaasta työstänne yhteisen hyvän eteen. Toivotan teille ja läheisillenne rauhallista joulun aikaa ja menestystä vuodelle 2020.


Puolustusvoimain komentaja
Kenraali Timo Kivinen