skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Koronasta huolimatta Suomi aikoo pitää joukkonsa EU:n kriisinhallintaoperaatioissa

Koronapandemia on laittanut kaiken muun asian lisäksi myös kriisinhallintaoperaatioiden tulevaisuuden ja keston uuteen mietintään. Asia oli esillä EU-maiden puolustusministerien epävirallisessa kokouksessa 6. huhtikuuta.

-Kokouksen keskeinen viesti oli, että poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta jäsenmaiden toivottiin pysyvän sitoutuneina EU:n sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin, eikä joukkoja tulisi vetää pois operaatioista. Näin taataan se, etteivät operaatiot tai henkilöstön turvallisuus vaarannu, puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kertoi Lännen Medialle.

Kaikkosen mukaan Suomi ei aio tämän hetkisten tietojen mukaan vetää joukkojaan pois operaatioista.

-EU:n sotilasoperaatiot jatkuvat edelleen tietyn rajoittein. Muun muassa koulutusoperaatioiden kaikki kouluttaminen on keskeytetty ja neuvonanto supistettu minimiin.

Kaikkonen pitää tärkeänä, että heti kun kriisi hellittää, niin operaatiot voivat jälleen toimia täysissä voimissa.

Tällä hetkellä EU:lla on käynnissä viisi sotilaallista operaatiota. Niistä osa on koulutusoperaatioita.

EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioita on menossa 11 kappaletta

Asiasta uutisoivat Lännen Median lehdet, muun muassa Turun Sanomat ja Satakunnan Kansa verkkosivuillaan.

EUBG-osaston harjoitus kehitti suorituskykyä ja yhteistoimintaa

Suomen EU:n taisteluosasto (EUBG) korvasi Saksassa pidettäväksi suunnitellun, mutta koronatilanteen vuoksi perutun European Challenge 20 -harjoituksen kotimaan harjoituksella maaliskuun lopussa. Kyseessä oli evaluointiharjoitus, jonka tarkoituksena oli arvioida EUBG:hen asetettavan joukon kyky eri tehtäviin tulevaa valmiusvuoroa varten.

Harjoitus toteutettiin 17.–31. maaliskuuta joustavasti Saksan harjoitukseen laadittua harjoituskehystä ja suunnitelmaa noudattaen. Aluksi harjoitustoimintaa oli Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueilla, mutta hallituksen päätettyä Uudenmaan rajojen sulkemisesta, Uudenmaan osaharjoituksen toiminnot siirrettiin kokonaisuudessaan Varsinais-Suomen alueelle. Muutoksista huolimatta harjoitus täytti sille asetetut tavoitteet täysin ja sen aikana toteutettu evaluointi läpäistiin.

Suomesta EUBG-valmiuteen asetetaan Panssaritiedusteluosasto, joka on tällä korvaavalla kotimaan harjoituksella saavuttanut riittävän toimeenpano- ja suorituskyvyn sekä osoittanut lisäksi valmiutensa reagoida muuttuviin olosuhteisiin nopeasti ja yhteistoiminnassa. Näin ollen joukko on asetettavissa EUBG-valmiuteen 1.7.2020 alkaen.

Asiasta tiedotti Puolustusvoimat verkkosivuillaan.

Pääosa Irakissa palvelevista suomalaisista kotiutetaan operaatiosta tilapäisesti

Suomalaisen kriisinhallintajoukon pääosa kotiutetaan Irakista tilapäisesti. Kaikkiaan kotimaahan palaa noin 50 henkilöä, pääosin koulutushenkilöstöä. Operaatioalueelle jää noin 20 hengen vahvuinen osasto, jonka tehtävänä on suunnitella operaation tulevaa toimintaa OIR -operaation käskyjen mukaisesti. 

Koronaviruksen leviämiseen liittyvien varotoimenpiteiden johdosta kotimaahan palaavat jäävät suoraan karanteeniin saavuttuaan Suomeen. Maavoimat vastaa operaation toimeenpanosta ja siten myös kotiuttamisesta sekä operaatioalueelle paluusta. Kotiuttaminen toteutetaan mahdollisimman nopeasti. Nyt kotiutettavien suomalaisten on suunniteltu jatkavan toimintaa operaatiossa koulutustauon jälkeen, kun tilanne operaatioalueella sen mahdollistaa. 

Operaation tämänhetkisten suunnitelmien mukaan paikallisviranomaiset ovat päävastuussa kaiken koulutuksen antamisesta syksyyn 2020 mennessä. OIR -operaation koulutuksen painopiste on ollut muutoksessa yksittäisen sotilaan perustaitojen kouluttamisesta Irakin turvallisuusviranomaisten oman koulutuskapasiteetin kehittämiseen. Osana tätä kehitystä suomalaiset ovat siirtäneet jalkaväkikoulutuksen päävastuun paikallisille kouluttajille ja suomalaiset toimivat kurssien paikalliskouluttajien neuvonantajina.

Suomalainen kriisinhallintajoukko on toiminut alueella kesäkuusta 2015 lähtien antaen koulutus- ja neuvonantotukea Irakin viranomaisille. Toimintansa aikana SKJI on kouluttanut noin 5 000 Irakin Kurdistanin peshmerga-taistelijaa sekä noin 700 Irakin asevoimien sotilasta.

Asiasta tiedotti Puolustusvoimat verkkosivuillaan.

Rauhanturvaajat eristämään Uudenmaan lääniä - "Faittereille tsekkari on kuin toinen koti"

Hölkkärin aseellisen siiven komentaja, saunamajuri Tom Streng on rientänyt hallituksen avuksi karanteeniasioihin liittyen. Saunottuaan pitkään eri ministereiden kanssa ilmavoimien tukikohdassa Lemmenjoella, Streng sai ulkoministeriltä kutsun saapua valtioneuvoston linnaan saamaan lisäohjeita. Valitettavasti Uudenmaan eristys johti lopulta siihen, että saunamajuri neuvotteli ulkoministerin kanssa Uudenmaan rajalla huutoetäisyydellä. Neuvottelujen lopputulos on se, että rauhanturvaajat korvaavat varusmiesten käytön Uudenmaan eristämistoimenpiteissä.

Asiaa perustellaan sillä, että tuhansilla rauhanturvaajilla on vuosikymmenten kokemus checkpointeilla toimimiseen.

-Päivänselvä juttu, faittereille tsekkari on kuin toinen koti, toteaa saunamajuri Streng 1. huhtikuuta julkaistussa lähes suorassa Maikkarin haastattelussa.

Neuvotteluista on tihkunut julkisuuteen vain vähän tietoa, mutta tiettävästi ainakin kahden kaljan säännöstä väännettiin pitkään ja hartaasti.

-Pitkään siitä väännettiin, ja ratkaisu on se, että ei meillä ole mitään kahden kaljan sääntöä. Asialliset hommat hoidetaan ja sen jälkeen ollaan kuin ellun kanat, toteaa Streng.

Operaatio on yksinkertaisuudessaan nerokas. Uudenmaan ympärille muodostetaan muun muassa lähi-idästä tuttu blue line, jota rauhanturvaajat tottuneesti valvovat. Tällä kertaa blue linea eivät valvo vain sinibaretit. Baretin värillä ei ole väliä. Pääasia on, että palvelukseen saapuvalla miehellä tai naisella on kokemusta rauhanturvaamisesta. Melkein-miehet karsitaan pois jo operaation perustamiskeskuksessa, joka sijaitsee Oripään Shellillä.

Operaation johto on jo julkaistu, mutta se on osittain vielä hämärän peitossa. Saunamajurin lisäksi piruntorjuntaupseerina toimii Bosniastakin tuttu Puukko-Pekka, joka on luvannut takoa jokaiselle rauhanturvaajalle pistimet. Mies viipottaa pitkin operaatioaluetta kannettava ahjo mukanaan. Vääpelinä toimii Pasi "Soppa" Soikkeli, joka on jo nähty virittelevän soppatykkiä Uudenmaan rajalla.

Kaikkia Suomen rauhanturvaajia, poislukien Uudenmaan sisäpuolella olevia faittereita, pyydetään saapumaan Oripään lentokentälle 1.4. kello 11. Kokoontumisrajoituksista johtuen kokoontuminen suoritetaan avojonossa 5 metrin välein korkeassa polviasennossa.

Uudenmaan eristysrenkaan sisäpuolella olevat rauhanturvaajat kokoontuvat Hyvinkään pesäpallostadionilla. Eristysrenkaan sisäpuolista toimintaa johtaa Mikko Palosvirta, joka toimii myös operaation palontorjuntaupseerina. Huollossa tukeudutaan Hyvinkään Tahkon pesiskioskin grillimakkaroihin. Hyvinkään porukkaa koskevat samat kokoontumisrajoitukset kuin Oripään sakkia.

 

 

EUBG korvaa European Challenge-harjoituksen kotimaisella harjoituksella

Suomalaisten joukkojen osallistuminen European Challenge 20 -harjoitukseen Saksassa peruttiin koronatilanteen vuoksi 10.3.2020. Tilanteen arvioinnin jälkeen on kuitenkin päätetty jatkaa harjoittelua noin 130 sotilaan vahvuisella harjoitusjoukolla. Korvaavan harjoituksen johtaa Porin prikaati.

Harjoittelussa hyödynnetään European Challenge 20 -harjoitukseen (EUCH20) laadittua harjoituskehystä ja se toteutetaan Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueilla 17.3.–1.4.2020. EUCH20:ta varten Saksaan jo siirtynyt 15 hengen valmisteluosasto palasi takaisin Suomeen 13.3. ja aloitti korvaavan harjoituksen valmistelun.

Harjoitukseen osallistuu Suomen EU:n taisteluosastoon sijoitettu henkilöstö sekä Porin prikaatin varusmiehiä. Harjoituksella kehitetään valmiuteen asetettavan suomalaisen EUBG-osaston koulutustasoa ja suorituskykyä. Tavoitteena on saavuttaa vaadittu valmiustaso ennen 1.7.2020 alkavaa valmiusvuoroa.