Puolustusvoimat osallistuu esikuntaupseereilla helmikuussa 2024 perustettuun Euroopan Unionin merelliseen EUNAVFOR Aspides -operaatioon sekä Yhdysvaltain johtamaan vuoden 2023 joulukuussa käynnistettyyn Prosperity Guardian -operaatioon Punaisellamerellä ja sen lähialueilla.

Operaaatioiden tavoitteena on turvata vapaa ja turvallinen merenkulku Punaisellamerellä.

Jemenistä käsin toimivien huthikapinallisten iskut Punaisenmeren laivaliikenteeseen ovat jatkuneet ja loukkaavat merenkulun vapautta ja turvallisuutta tärkeällä kansainvälisen kaupan reitillä. Tammikuussa 2024 YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi päätöslauselman 2722 (2024), jossa tuomitaan huthien hyökkäykset kauppa-aluksiin, korostetaan kaikkien valtioiden alusten merenkulkuun liittyvien oikeuksien ja vapauksien merkitystä Punaisellamerellä sekä otetaan huomioon jäsenvaltioiden oikeus kansainvälisen oikeuden mukaisesti puolustaa aluksiaan hyökkäyksiltä. Sekä Yhdysvallat liittolaisineen, että Euroopan unioni ovat käynnistäneet toimia merenkulun turvaamiseksi Punaisellamerellä ja sen lähialue

Suomessa Merivoimien esikunta vastaa operaatioiden kansallisesta johtamisesta ja muun muassa esikuntaupseerien rekrytoinnista. EU-operaatioon osallistuu enintään viisi esikuntaupseeria ja Yhdysvaltain johtamaan operaatioon kaksi.

Asiasta tiedotti Puolustusvoimat verkkosivuillaan. Sivuilla myös erinomaiset kuvaukset operaatioista, joihin Suomi on osallistumassa. 

In the service of peace