skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Nato-johtoinen Resolute Support -operaatio Afganistanissa organisoi toimintaansa uudelleen vuoden 2020 lopussa. Operaatiotason päätöksistä johtuen myös suomalaisten kokoonpanoon tulee muutoksia 1. joulukuuta alkaen, jolloin osa suomalaisjoukon nykyisistä tehtävistä lakkaa.

Suomalaiset toimivat tällä hetkellä pääsääntöisesti operaation pohjoisella komentoalueella (Train Advise Assist North) Mazar-e-Sharifissa, jonka kehysvaltiona toimii Saksa. 

Suomen toistaiseksi voimassa olevan osallistumispäätöksen mukainen osallistumistaso on noin 60 sotilasta. Operaation toiminnan uudelleenorganisoinnin ja tiettyjen tehtävien päättymisen myötä suomalaisten vahvuutta operaatiossa sopeutetaan ja suomalainen suojausjoukkue kotiutetaan. Tämän myötä suomalaisten vahvuus operaatiossa laskee noin 60:stä noin 20:een. 

Resolute Support -operaatio käynnistyi Afganistanissa 1.1.2015. Suomi on ollut operaatiossa mukana sen alusta alkaen. Afganistanin operaatioissa Suomi on ollut mukana 2000-luvun alusta asti.

Resolute Support -operaation tehtävänä on tukea Afganistanin hallitusta saavuttamaan ja ylläpitämään turvallinen toimintaympäristö maan jälleenrakentamiseksi ja demokraattisten rakenteiden vahvistamiseksi. Operaation tehtävänä on varmistaa hallinnon läpinäkyvyys, vastuullisuus ja valvonta sekä tukea hallinnon prosesseja esimerkiksi joukkojen muodostamisessa, henkilöstöhallinnossa ja henkilöstön kehittämisessä. Operaation tuki kohdentuu ministeriöihin, hallintoon ja korkean tason turvallisuusviranomaisiin. Operaation tehtäviin ei kuulu taistelutoimintaan osallistuminen. Natossa ei ole toistaiseksi tehty poliittisia päätöksiä RS-operaation tulevaisuudesta mm. suhteessa Afganistanin rauhanprosessiin. 

In the service of peace