skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Malin asevoimille EUTM-koulutusoperaation antama koulutus on edennyt vaiheeseen, jossa kouluttajatehtävät vähenevät ja siirrytään liikkuvampaan toimintatapaan. Operaatiossa koulutus tulee jatkossa tapahtumaan entistä enemmän nykyisen Koulikoron koulutustukikohdan sijasta Malin asevoimien tukikohdissa.

Myös koulutuksen sisältö muuttuu. Sotilaan perustaitojen kouluttamisen sijaan keskitytään johtajien koulutukseen sekä sotilaiden jatkokoulutukseen erityistaitojen osaamisen kehittämiseksi. Tästä johtuen useat maat vähentävät operaatiossa jalkaväkikouluttajien määrää.
 
Operaatio siirtyi 19. toukokuuta lukien vaiheeseen, jossa Suomi vähentää osallistumistaan nykyisestä yhdestätoista kuuteen tehtävään. Lokakuun 1. päivästä 2016 lukien Suomelle jää operaatioon kaksi tehtävää. EU:n mandaatin on suunniteltu jatkuvan 31. maaliskuuta 2017 saakka.
 
Operaation toiminnan luonteen muutoksesta johtuen viiden suomalaisen rauhanturvaajan palvelussuhde päättyy ennen kuuden kuukauden palvelussitoumuksen määräajan täyttymistä. Henkilöt kotiutuvat 6. kesäkuuta, jonka jälkeen he  pitävät palvelukseen liittyen palkallisen purku- ja palautumisjakson. Lisäksi heille maksetaan yhden viikon palkkausta vastaava erityinen kotiuttamisraha. Kotiuttamisrahaa voidaan maksaa siinä tapauksessa, että palvelussuhde olennaisesti lyhenee sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 9 §:n 1 tai 2 momentin mukaisesta määräajasta kriisinhallintaan osallistumista supistettaessa tai operaatiota lopetettaessa.
 
Suomi on osallistunut EU:n johtamaan Malin koulutusoperaatioon kouluttaja- ja esikuntahenkilöstöllä maaliskuusta 2013 alkaen. Suomi on toiminut operaatiossa pohjoismaalais-baltialaisen kouluttajaryhmän kehysvaltiona, johon on kuulunut Suomen lisäksi Ruotsi, Viro, Latvia ja Liettua.