skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Puolustusministeriö on aloittanut säännöllisen tapaamis- ja keskustelukäytännön reserviläisjärjestöjen kanssa kriisinhallintatehtävissä palvelevien reserviläisten palvelussuhteen ehtojen kehittämiseksi. Reserviupseeriliitto kerää siksi rauhanturvaajien kokemuksia ja mielipiteitä aiheesta.

Mitkä palvelussuhteen ehtoihin liittyneistä asioista olet kokenut palvelusaikanasi, ennen keikalle lähtöä tai sen jälkeen haasteellisiksi tai epäselviksi? Millainen kannustin vaikuttaisi voimakkaimmin kiinnostukseesi hakeutua uudelleen kriisinhallintatehtäviin?

Keskusteluun osallistuminen kannattaa, sillä siinä esiin nousevia seikkoja käytetään jatkossa pohjana neuvotteluille PLM:n kanssa. Reserviläisillä on nyt ensimmäistä kertaa mahdollisuus vaikuttaa palvelussuhteen ehtojen kehittämiseen - tartutaan siihen mahdollisuuteen!

Kommenttejasi tälle palstalle odottaen,

Reserviupseeriliiton kansainvälisten tehtävien toimikunta

Mikko Porvali   Arto Juntunen

In the service of peace