skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

On erittäin hyvä että PV on lopultakin herännyt unestaan tässä palautekeskusteluasiassa. Uskon että vertaistuki on paras tapa hoitaa asiat. Kun keskusteluja käydään vertaispohjalta ilman erityisiä psykologisointeja saavutamme rauhanturvaajien välillä sen luottamuksen jolla asioita voidaan käsitellä - siten että ei jää asiat kalvamaan mieltä.

Puolustusvoimat on hierarkinen organisaatio jossa kaikkia ongelmatilanteita ei kyetä käsittelemään paikan päällä. Me ihmiset olemme erilaisia, ja hoidamme asioita eri tavoin. Tavoitteenamme ei voi olla svedupetterityyppinen märehtiminen koska operatiivisuus kärsii. Me suomalaiset olemme toimen miehiä ja naisia ja saamme tarvittaessa valmista aikaan.

Kuitenkin 6-12 kuukauden palvelusta jää asioita jotka jollakin tavalla kalvaa mieltä. Näistä pitäisi pystyä keskustelemaan viimeistään mission loputtua, jotta homma on valmis siirtymään kotimaavaihteelle. On tieto, että suurin osa asioista, jotka kalvavat, ovat johtamiseen ja joukkojen hyvinvoinnin ylläpitämiseen liittyviä. On myös tärkeää järjestävälle portaalle saada reaalipalautetta siten että tulevaa toimintaa voidaan korjata. Meidän kaikkien asianosaisten tavoitteena on toimiva suomalainen rt-joukko joka palvelee motivoituneesti ja antaa hyvän kuvan suomalaisesta sotilaskoulutuksesta.

On erittäin tärkeää että palautetilaisuuksiin osallistuvat voivat kokea että antamansa palaute voidaan antaa  "without the ranks" pohjalta. Valta sokaisee. Sotilasorganisaatio ei ole vapaa näistä jotka arvelevat kykenevänsä lausumaan absoluuttista totuutta asiasta kuin asiasta. Tämä on meille kaikille kehittymisprosessi. Ei palautekeskustelu ole mikään tyhjentävän orgastinen toiminto vaan siellä toivon mukaan saadaan aiheita ajatella eri asioita siten että lähipiirissämme on muitakin ihmisiä ja läheisiä jotka meidän tulee ottaa huomioon. Olen vakuuttunut että kotimaassa lähipiirimme kuitenkin on aika varpaillaan kotiutuvien suhteen jotta elo taas lähtisi hyvin käymään.

Tällä palstalla on esitetty kriittistä arviointia palautetilaisuuksia kohtaan. Näin voi tehdä mutta kommentit olivat kovin ylimalkaisia. Toivoisin että palaute olisi yksilöidympää jotta ongelmakohtia voitaisiin korjata.

Yksi asia minua ihmetyttää. Reserviläiset osallistuvat palautetilaisuuksiin mutta kantahenkilökunnassa prosentti osalllistumiseen on melko alhainen. Tätä pitäisi miettiä miksi näin?

Se että eikö SA pysty järjestämään ei mielestäni kestä kriittistä tarkastelua. Jos rauhanturvaajista 70-80% on reservistä, on kai ihan hyvä että palautekeskustelujen vetäjistäkin osa on reserviläisiä. Loppupeleissä, rt-tehtävät ovat meidän yhteinen missiomme.

In the service of peace