skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Ministeri Mykkänen: "Uudistuksella helpotamme erityisesti perheellisten hakeutumista siviilikriisinhallinnan sihteeristötehtäviin"

Kriisinhallintakeskuksen toimintaedellytyksiä vahvistetaan, ja ulkomaille lähetettävien asiantuntijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia selkeytetään. Hallitus antoi 4.10. eduskunnalle esityksen siviilikriisinhallintaa koskevien lakien muuttamisesta. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

- Uudistuksella helpotamme erityisesti perheellisten hakeutumista siviilikriisinhallinnan sihteeristötehtäviin. Samalla parannamme Suomen mahdollisuuksia rekrytoida parhaat asiantuntijat, toteaa sisäministeri Kai Mykkänen.

Lainsäädännön tarkistamisella vastataan siviilikriisinhallinnassa tapahtuneisiin muutoksiin. Suomi osallistuu vahvasti perinteisten siviilikriisihallintakumppaniensa - EU:n, Etyjin ja YK:n - operaatioihin sekä nykyisin myös ISILin vastaiseen koalitioon Irakissa. Samaan aikaan suomalaisia työskentelee aiempaa enemmän kansainvälisten järjestöjen sihteeristötehtävissä. Lisäksi kansainvälinen pelastustoiminta on yhä edelleen eriytynyt siviilikriisinhallinnasta.

Korvauksiin liittyviä säännöksiä selkeytetään

Siviilikriisinhallintatehtävissä työskentelevien olosuhdekorvauksia koskevia säännöksiä selkeytetään. Kenttätehtävistä poiketen sihteeristötehtäviin on maksettu samaa olosuhdekorvausta, vaikka kaupunkien todelliset kustannustasot poikkeavat toisistaan. Jatkossa määriteltäisiin ulkoministeriön ulkomaankorvausjärjestelmää hyödyntäen kaikkiin sihteeristökaupunkeihin erillinen olosuhdekorvaus.

Sihteeristöissä työskentelevien lasten koulunkäynnistä ja päivähoidosta aiheutuvat kulut maksetaan jatkossa ulkoministeriön korvausjärjestelmää mukaillen toteutuneita kustannuksia vastaan. Uudistus on tärkeä erityisesti perheellisille naisille, jotka ovat kriisinhallintatehtävissä aliedustettuina verrattuna yksineläjiin sekä perheellisiin miehiin.

Lisäksi selkeytetään järjestelmää, jonka mukaan maksetaan täydentävää olosuhdekorvausta kenttätehtävissä työskenteleville tehtävän toimialueen perusteella terveyteen, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen vaikuttavista haitallisista olosuhteista.

Kriisinhallintakeskus siirtyy hallinnollisesti sisäministeriön yhteyteen

Valmistelussa arvioitiin Kriisinhallintakeskuksen hallinnollista asemaa ja mahdollisuuksia kehittää keskuksen toimintaedellytyksiä. Nykyisin Pelastusopiston yksikkönä toimiva Kriisinhallintakeskus siirretään hallinnollisesti sisäministeriön yhteyteen 1.1.2019 alkaen. Sisäministeriö toimii jatkossa Kriisinhallintakeskuksen hallintovirastona ja järjestää sille hallinto- ja tukipalvelut.

Kansainväliseen pelastustoimintaan liittyviä tehtäviä hoidetaan jatkossakin Pelastusopistossa Kuopiossa. Siviilikriisinhallinta ja kansainvälinen pelastustoiminta eriytetään siis hallinnollisesti toisistaan. Siviilikriisinhallintalakia sovellettaisiin edelleen kansainväliseen pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön palvelussuhteeseen ja henkilöstön asemaan avustustoiminnassa.

 Asiasta tiedotti Valtioneuvosto verkkosivuillaan.

Suomalaisille uusi komma Irakiin

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentaja vaihtui Irakissa 1. syyskuuta. Vaihtotilaisuus järjestettiin Erbilissä Camp Lionissa.

Tehtävät luovuttanut komentaja, everstiluutnantti Mauri totesi operaation muuttavan muotoaan jatkuvasti. Evästyksenä vaihtotilaisuudessa seuraajalleen hän totesi, että joustavuus on päätöksenteossa säilytettävä ja valmius eri vaihtoehtojen toteuttamiseen nopeassa rytmissä on avain asemassa kaikessa toiminnassa.

Irakiin lähetettävät rauhanturvaajat saavat vaativan ja perusteellisen koulutuksen Porin prikaatissa ennen kuin heidät lähetetään toimialueelle. Komentajan tehtävät vastaanottanut everstiluutnantti Vesa on vakuuttunut, että tähän kun lisätään suomalaisten osaaminen korkeatasoisina kouluttajina, niin hänen johtamansa joukko on valmiina tuleviin haasteisiin.

Asiasta uutisoi Puolustusvoimat verkkosivuillaan.

Veteraanikävely tulee taas - valtakunnallinen päätapahtuma Kuopiossa

Rauhanturvaajat ovat jo vuosien ajan korostaneet sotaveteraanien asiaa ja liputtaneet kuntoliikunnan puolesta. Nämä kaksi asiaa yhdistyvät jälleen, kun Rauhanturvaajaliitto järjestää jo kymmenennen kerran kävelytapahtuman.

Monet paikalliset rauhanturvaajayhdistykset järjestävät kävelytapahtumia omilla paikkakunnillaan, tänä vuonna valtakunnallinen päätapahtuma järjestetään Kuopiossa 23. syyskuuta. Tapahtuman suojelijana toimii Suomen Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja Mauri Koskela.

Katso tapahtuman tarkemmat tiedot tästä linkistä.

HS: Serbian ja Kosovon mahdolliset rajasiirrot voivat repiä vanhoja haavoja auki

Serbian presidentti Alekandar Vučić ja Kosovon presidentti Hashim Thaçi haluavat piirtää maidensa rajat uusiksi. Helsingin Sanomat uutisoi (30.8.), miten maiden presidentit ovat keskustelleet Kosovossa sijaitsevien serbienemmistöisten alueiden siirtämisesta Serbiaan ja vastavuoroisesti albaanienemmistöisiä alueita Serbiasta Kosovoon.
Ajatus olisi tiettävästi liittää Serbiaan ainakin osa Pohjois-Kosovon serbienemmistöisestä alueesta. Kosovo saisi albaani­enemmistöisen Preševonlaakson Serbian eteläisimmästä kolkasta, joka rajautuu Kosovon lisäksi Makedoniaan.
EU:n ulkoministerit ovat ilmaisseet huolensa mahdollisten rajasiirtojen seurauksista. Ministerit kokoontuivat Wieniin EU:n ulkoministereiden kokoukseen.
Ministerit varoittavat, että etnisiin enemmistöihin perustuva rajansiirto saattaisi horjuttaa aluetta, joka on yhä poliittisesti jännittynyt.
 
Serbian ja Kosovon välien parantaminen on ehto kummankin maan havittelevalle EU-jäsenyydelle. Serbia ei ole tunnustanut Kosovon itsenäisyyttä vaan pitää tätä yhä virallisesti maakuntanaan, mikä käytännössä estää myös Kosovon YK-jäsenyyden.
 
Lue Helsingin Sanomien 30.8. julkaistu uutinen tästä.
Lue ulkoministerien kannanottoa koskeva Helsingin Sanomien uutinen (31.8.) tästä.
 
 

Tekniikka & talous: YK on kiinnostunut suomalaisesta teknologiaosaamisesta

YK on kiinnostunut Suomen teknologisesta osaamisesta ja osaamisen hyödyntämisestä rauhanturvaoperaatioissa, uutisoi Tekniikka & talous -lehti.

Uutta teknologiaa tarvitaan muun muassa tilanne- ja paikkatiedon saamiseksi ja esimerkiksi kyberhyökkäysten torjuntaan. Nämä tarkoittavat muun muassa satelliittikuvantamisen ja tekoälyn hyödyntämistä sekä lohkoketju- ja big data -teknologioita.

YK on erityisen kiinnostunut Suomen teknologisesta osaamisesta tilannekuvan saamiseksi nanosatelliittikuvantamisella sekä tiedon analysoinnista GIS, Big Data ja tekoälysovellusten kautta. Lisäksi suomalainen energia-, vesi- ja kommunikaatioteknologiaosaaminen ovat YK:n kiinnostuksen kohteina.

YK:n rauhanturvatoiminta vastaa suurimmasta osasta YK:n vuosittaisista noin 18 miljardin dollarin hankintamenoista.

Asiasta uutisoi Tekniikka & talous -lehti verkkosivuillaan.

Uutisen lähteenä on käytetty kauppa ja kehitys -suurlähettiläs Sinikka Antilan blogia.