skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Namibiaan mennään taas - SRNTR lähti jo!

Suomen Rauhanturvaajaliiton Nopean Toiminnan Reservi, eli armeijakielellä SRNTR on viimeinkin päässyt tositoimiin. Suomen apulaispresidentinkansliasta tiedotettiin, että YK:n UNTAG-operaatio perustettiin uudelleen Namibiaan.

Päätös Suomen osallistumisesta syntyi nopeasti, joten Suomen apulaispresidentinkanslia lähestyi Suomen Rauhanturvaajaliittoa, koska liitossa ollaan parhaiten perillä siitä, ketkä suomalaiset ovat aikoinaan 1980-luvun lopulla Namibiassa palvelleet.

Onneksi Rauhanturvaajaliitto on jo pitkään ylläpitänyt omaa maakohtaista nopean toiminnan reserviään. Namibiaa koskeva reservi saatiin nopeasti jalkeille ja toimialueella aiemmin toimineet käivärät lähetettiin matkaan jo viime yönä ilman sen suurempaa rotaatiokoulutusta kohti Windhoekin lentokenttää. SRNTR lähti matkaan kello 2.45 Helsinki-Vantaan lentoasemalta.

Pääjoukko lähtee matkaan tänään 1.4.2018 Niinisalon varalaskupaikalta Kankaanpäästä kello 12.00. Niinisalo valikoitui lähtöpaikaksi sen takia, että Niinisaloon Namibian faitterit osaavat vaikka unissaan. Kuka nyt Helsinki-Vantaalta haluaisi lähteä?

Pääjoukkoa ovat lähettämässä matkaan Suomen Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja sekä Hölkkäri On Webin puheenjohtaja Tom Streng.

Liiton puheenjohtaja pitää lähtöpaikalla kuivan juhlapuheen ja Hölkkärin puheenjohtaja jakaa jokaiselle lähtijälle yhden tähden jallupullon körmypulloksi.

Jälkijoukko lähtee Niinisalon varalaskupaikalta 1.4.2018 kello 18. Jälkijoukon lähdöllä taataan se, että kaikki Namibiassa palvelleet suomalaisfaitterit todella tavoitetaan ajoissa. Jälkijoukon kokoontuminen tapahtuu Kankaanpään torilla kello 17.00 Kauko Juhantalon patsaan välittömässä läheisyydessä. Juhantalo on itse makkarailotulituksineen lupautunut paikalle.

Jälkijoukolle ei omia körmypulloja enää riitä, mutta jos otat mukaan oman ämpärin, Hölkkäri kustantaa siihen yhden tähden jallua muutaman litran verran.

Viimeiset suomalaiset poistuvat EUFOR ALTHEA-operaatiosta

Suomi päättää osallistumisensa Euroopan unionin johtamaan EUFOR ALTHEA -operaatioon 31. maaliskuuta 2018 mennessä viimeisten suomalaisten esikuntaupseerien kotiutuessa.

Vuonna 2004 perustettu EUFOR ALTHEA -operaatio seurasi Naton SFOR-operaatiota Bosnia ja Herzegovinassa. Tehtävät siirtyivät SFOR-operaatiolta ALTHEAlle 1. joulkuuta 2004. Operaation tehtävänä on tukea yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä Bosnia ja Herzegovinassa sekä paikallisten asevoimien (AFBiH) suoritus- ja yhteisoperointikyvyn lisäämistä. Suomi on osallistunut operaatioon tasavallan presidentin päätöksellä 1. lokakuuta 2004 lähtien.

Operaation alusta Suomi toimi Pohjoisen taisteluosaston kehysvaltiona 1. tammikuusta 2006 asti, jolloin suomalaisten vahvuus oli suurimmillaan noin 200 henkilöä. Suurin osa suomalaisesta joukosta kotiutettiin 16. kesäkuuta 2009, minkä jälkeen osallistumista on jatkettu esikuntaupseeritehtävien osalta vahvuuden ollessa noin kahdeksan henkilöä. Kaikkiaan suomalaisia on palvellut operaatiossa 549 henkilöä.

EUFOR ALTHEAn järjestämä koulutus on tukenut suoraan paikallista väestöä erityisesti pioneerikoulutuksen muodossa. Vuoden 2014 tulvatuhojen jälkeen paikallinen pioneeripataljoona on operaation kouluttajien tukemana rakentanut yhteensä kahdeksan siltaa eri puolille maata. Lisäksi operaatio on tukenut alueen miinanraivausta ja räjähdetietoisuuskoulutusta sekä Jugoslavian armeijan vanhojen aseiden ja ampumatarvikkeiden hävittämistä.

Osallistumisen päätösvaiheessa operaatiossa palvelee yhteensä viisi suomalaista upseeria. Kaksi palvelee EUFOR ALTHEA -operaation esikunnassa (FHQ) Sarajevossa, kaksi yhteysupseeria palvelee operaation esikunnassa (OHQ) Belgian Monsissa ja yksi yhteysupseeri Italian Napolissa sijaitsevan esikunnan (Allied Force Command) yhteydessä sijaitsevassa EU:n esikuntayksikössä (EUCE, European Union Command Element).

Viimeiset lakkauttamistoimenpiteet suoritetaan 29. maaliskuuta 2018. Kansallinen vanhin sekä viimeiset esikuntaupseerit palaavat Suomeen 31. maaliskuuta 2018.

Asiasta uutisoi maavoimat verkkosivuillaan.

Viime vuonna lähes 140 hyväksikäyttötapausta - YK ei saa seksuaalista ahdistelua kuriin

Viime vuonna YK:n alaisuudessa työskenteleviä henkilöitä syytettiin kaikkiaan 138 seksuaalisesta hyväksikäyttötapauksesta. Noin puolet syytöksistä kohdistui rauhanturvaamisen parissa työskenteleviin. Tapauksia on tullut esiin kaikkiaan kymmenessä eri rauhanturvaoperaatiossa.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on vakuuttanut, että YK lisää ponnisteluja varmistaakseen, etteivät sen rauhanturvaajat syyllisty seksuaaliseen hyväksikäyttöön alueilla, jonne joukot on lähetetty suojelemaan konfliktien keskellä asuvia siviilejä.

YK:n rauhanturvatehtävissä työskentelee yli 90 000 sotilasta. Viime vuosina hyväksikäyttötapauksia on ilmennyt erityisesti Keski-Afrikan tasavallan rauhanturvaoperaation yhteydessä. Tämän operaation henkilöstöön kohdistuneet syytökset vähenivät viime vuonna.

Asiasta uutisoi STT, uutinen julkaistiin muun muassa YLEn verkkosivuilla.

Suomi jatkaa Libanonissa vuoden 2020 loppuun saakka

Tasavallan presidentti Sauli Niinisto vahvisti päätöksellään Suomen jatkon Libanonin YK-operaatiossa. Suomi jatkaa syyskuun alusta alkaen YK:n Unifil-operaatiossa noin 200 sotilaalla. Suomalaisten lukumäärä Libanonissa supistuu, sillä tällä hetkellä kokonaisvahvuus on noin 340 sotilasta. Nyt tehty jatkopäätös ulottuu vuoden 2020 loppuun.

Asiasta uutisoi STT, uutinen julkaistiin muun muassa Ilta-Sanomissa.

Kansainvälisen avun antaminen Puolustusvoimien uudeksi tehtäväksi

Puolustusvoimien uuteen tehtävään osallistua kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen valmistaudutaan kansainvälisen harjoitusyhteistyön kautta. Ylin valtiojohto ja sotilasjohto tarvitsevat päätöksenteon tueksi kattavan tilannekuvan, totesi puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg 225. Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä 5. maaliskuuta 2018.

Puolustusvoimien uusi tehtävä luo perustan sotilaallisten kykyjen käyttämiseksi niin erikseen päätettäessä myös toisen valtion avuksi. Annettava tai vastaanotettava apu kattaa kaikki sotilaallisen toiminnan osa-alueet. Uudistus koskee myös kansainvälistä viranomaisyhteistyötä.

Tärkein Puolustusvoimien toimintaedellytyksiin vaikuttavista vielä keskeneräisistä lakihankkeista on sotilastiedustelulaki. Lain pikainen voimaansaattaminen on Puolustusvoimille erittäin tärkeää. Kattava ja oikea-aikainen tilannekuva toimintaympäristöstä tarvitaan ylimmän valtiojohdon ja sotilasjohdon päätöksenteon tukemiseksi.

- Tietoverkoista on tullut sodankäynnin näyttämö ja niissä liikkuvasta tiedosta tehokas taisteluväline. Sotilaallista tietoa on siis kyettävä hankkimaan kaikkialta, missä sitä liikkuu, myös tietoverkoista ja -järjestelmistä, Lindberg tiivisti.

Kuso Kulkee

In the service of peace