skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Kriisinhallintakeskuksen (CMC Finland) roolia ja tulevaisuutta Suomen siviilikriisinhallinnassa selvittänyt työryhmä esittää, että Suomi siirtyisi kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan toimintamalliin ja perustaisi poikkihallinnollisen kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan keskuksen. Nykyinen Kriisinhallintakeskus ja sen henkilöstö muodostaisivat olennaisen osan uudesta keskuksesta.

Selvitysryhmän mukaan kansainvälinen ympäristö on muuttunut siten, että kriisien hoitaminen edellyttää yhä laajempaa keinovalikoimaa ja joustavuutta. Kestävien tulosten aikaansaamiseksi tarvitaan sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan sekä kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja rauhanvälityksen yhteensovittamista. Uuden kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan keskuksen tarkoituksena on tukea tällaista lähestymistapaa kriisien hoitamiseen.

Esityksen mukaan muutoksen ensimmäisessä vaiheessa Kriisinhallintakeskus irrotettaisiin hallinnollisesti Pelastusopistosta ja siirrettäisiin väliaikaisesti sisäministeriön yhteyteen.

Selvitysryhmä esittää uudelle keskukselle aiempaa laajempaa tehtäväkenttää. Kriisinhallinnan asiantuntijoiden kouluttamisen, rekrytoinnin ja varustamisen ohella uuden keskuksen tehtäviin voisivat kuulua kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan ja turvallisuuskehityksen hankkeet, siviili-sotilas -yhteistyö ja synergian vahvistaminen, tilannetietoisuuden ylläpito, innovaatiot sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta, vaalitarkkailun ja rauhanvälityksen tukitehtävät sekä kansainvälisen kokemuksen hyödyntäminen kansallisessa valmiudessa ja varautumisessa.

Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan keskuksen perustamista selvitetään tämän hallituskauden aikana. Valmisteluun osallistuvat ne ministeriöt, jotka joko rahoittavat tai antavat henkilöstöä kriisinhallintatoimintaan ja turvallisuuden kehityshankkeisiin.

Kriisinhallintakeskus hoitaa myös kansainvälisen pelastustoiminnan operatiivisia tehtäviä, mutta selvitysryhmän työhön ei kuulunut pohtia näiden tehtävien järjestämistä.

Uutinen julkaistiin Sisäministeriön verkkosivuilla.

 

Kuso Kulkee

In the service of peace