skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Maavoimat osallistuu kesäkuussa Yhdysvaltojen johtamaan Saber Strike 16 -yhteistoimintaharjoitukseen 11.–23. kesäkuuta Virossa.
 
Suomesta harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 60 henkilöä Porin prikaatista. Osallistujista noin 50 henkilöä kuuluu vuoden Suomen 2016 EU:n taisteluosastoon. Joukosta muodostetaan harjoitukseen panssaritiedustelujoukkue ja ilmatulenjohtopartio osaksi monikansallista taisteluosastoa. Lisäksi harjoitukseen osallistuu esikunta- ja tukihenkilöstöä.
 
Harjoituksen tavoitteena on kehittää monikansallisten joukkojen yhteistoiminta- ja suorituskykyä sekä harjoitella kriisinhallinnan suunnittelu-, valmistelu- ja johtamisprosesseja.
 
Harjoitukseen osallistuminen on Puolustusvoimien kansainvälisen toiminnan vuosisuunnitelman mukaista maavoimien harjoitustoimintaa. Saber Strike 16 -harjoitus edeltäjineen kuuluu Baltian maissa vuorovuosin järjestettävään harjoitusperheeseen. Suomi on osallistunut Saber Strike -harjoitukseen myös aiemmin vuosina 2013, 2014 ja 2015. Lisäksi vastaavanlaisiin harjoituksiin on aiemmin osallistuttu esimerkiksi Norjassa.
 
Kansainvälinen yhteistyö mahdollistaa joukkojen harjaantumisen kriisinhallinnan tehtävissä Puolustusvoimien kolmannen päätehtävän mukaisesti. Saber Strike 16 -harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 10 000 henkilöä 12 maasta. Harjoituksen päätavoitteena on harjaannuttaa osallistuvia joukkoja toimimaan yhdessä monikansallisessa toimintaympäristössä.

Kuso Kulkee

In the service of peace