skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Suomalaisen kriisinhallintajoukon toimintaa organisoidaan uudelleen Irakissa

Suomalaisen kriisinhallintajoukon toimintaa Irakissa organisoidaan uudelleen vuoden 2020 alusta alkaen. Muutokset toiminnassa ovat osa OIR-operaation (Operation Inherent Resolve) toiminnan uudelleenjärjestelyjä.

CJTF-OIR (Coalition Joint Task Force) on tehnyt päätöksen koulutus- ja suojaustoiminnan päättämisestä suomalaisten käyttämässä monikansallisessa tukikohdassa Irakin keskushallinnon alueella vuoden 2019 lopussa.

Tukikohdassa työskennelleet suomalaiset siirtyvät pääosillaan joulukuun 2019 loppupuolella Kurdistaniin osaksi Erbilissä toimivaa suomalaista joukkoa Kurdistan Training Coordination Centerin (KTCC) alaisuuteen. Suomalaisen suojausjoukkueen tehtävät Irakissa lakkaavat muutoksen myötä, ja suomalaiset jatkavat operaatiossa noin 80 rauhanturvaajalla koulutus-, mentorointi- ja tukitehtävissä.

Suomi on osallistunut Irakin OIR-operaatioon elokuusta 2015 alkaen koulutus- ja neuvonantotehtävissä osana kansainvälistä Daeshin vastaista koalitiota. Kesällä 2017 tehtiin päätös laajentaa Suomen osallistumista koskemaan kurdien peshmerga-joukkojen lisäksi myös muita Irakin turvallisuusjoukkoja. Päätöksen mukaisesti Suomi aloitti osallistumisen koulutustoimintaan Pohjois-Irakin kurdien hallinnoiman alueen lisäksi myös muualla Irakin alueella.

Suomalainen Kriisinhallintajoukko Irakissa (SKJI) aloitti toimintansa Irakin keskushallinnon alueella vuoden 2018 alussa osana kansainvälistä joukkoa. Alueelle siirtyneen suojausjoukon tehtävänä oli vahventaa alueella olevaa monikansallista taisteluosastoa osana tukikohdan suojaus-, lähipuolustus- ja omasuojajärjestelyjä. Suomalaisten toiminta mahdollisti koalition turvallisen toiminnan tukikohdassa ja kohensi Irakin turvallisuusjoukkojen suorituskykyä Daeshin vastaisessa taistelussa.

Vuoden 2018 keväällä suomalaisten painopiste siirrettiin koulutusosaston perustamisen myötä Irakin turvallisuusjoukkojen kouluttamiseen ja koulutuksen suojaamiseen. Suomalaiset ovat kouluttaneet keväästä 2018 alkaen tukikohdassaan Irakin keskushallinnon alueella noin 750 Irakin asevoimien sotilasta kahdesta eri jalkaväen prikaatista.

Koulutettaville jalkaväkikomppanioille suunnatun koulutuksen pääpaino on ollut taistelussa rakennetulla alueella, taisteluensiavussa, ammunnoissa, C-IED-toiminnassa, ryhmän taistelutekniikassa ja joukkueen taktiikassa. Suomalaisten tehtäviin on myös kuulunut komppanian ja joukkueiden johto-osien koulutus, mentorointi sekä kouluttajakoulutus. Annetun koulutuksen päämääränä on ollut Daeshin vastaisten operaatioiden ja Irakin oman kestävän turvallisuusrakenteen luomisen tukeminen.

Tasavallan presidentin joulutervehdys rauhanturvaajille

Hyvät suomalaiset rauhanturvaajat!

Suomessa hiljennymme joulun viettoon, mutta monissa maissa tilanne on toinen. Saamme päivittäin lukea uutisia konflikteista ja epävakaudesta.
 
Tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä, vuoropuhelua sekä tekoja rauhan ja vakauden eteen. Kriisien monimutkaisuus ja pitkäkestoisuus vaativat eri alueilla toimivien organisaatioiden ja järjestöjen yhteistyötä. Sotilaiden keskeinen tehtävä on luoda kriisialueelle turvalliset olosuhteet siviilikriisinhallintaa, humanitaarista apua ja kehitysyhteistyötä varten. Rauhanturvaamistehtävänne osoittaa vastuun kantamista kansainvälisestä turvallisuudesta. Tuotte vakautta epävakaisiin olosuhteisiin.
 
Suomalaiset rauhanturvaajat ovat saaneet ansaitusti laajaa kiitosta. Johdonmukainen, ihmisläheinen ja yhteistyöhakuinen työskentelytapa tuo luottamusta ja arvostusta. Puolustusvoimien henkilökunnan, reserviläisten ja siviilihenkilöstön korkea motivaatio ja osaaminen ovat rauhanturvatoimintamme kulmakiviä.
 
Pääosa teistä viettää joulunsa haastavissa olosuhteissa kaukana kotoa. Kiitän teitä kaikkia palveluksestanne kriisinhallintaoperaatioissa sekä työstänne rauhan ja Suomen hyväksi. Toivotan teille ja läheisillenne rauhallista joulunaikaa ja hyvää uutta vuotta.


Sauli Niinistö
Tasavallan presidentti

Tutkijat Ylen verkkosivuilla: Suomi on saavuttanut tavoitteensa Afganistanissa

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Charly Salonius-Pasternakin ja oikeustieteen tohtorin Klaus Ilmosen mukaan Suomen omat turvallisuuspoliittiset tavoitteet Afganistanissa on saavutettu, vaikka maan vakauttamiseen pyrkivä laaja kansainvälinen operaatio ei ole vastannut odotuksia. Asiasta uutisoi Yle verkkosivuillaan.

Miesten mukaan Suomi on hankkinut poliittista pääomaa keskeisiin ulko- ja turvallisuuspoliittisiin tavoitteisiin. Onnistumisista mainitaan kaksi saavutusta. Suhteita sotilasliitto Natoon ja etenkin Yhdysvaltoihin on vahvistettu ja kehitetty. Osallistuminen on tukenut myös Suomen oman maanpuolustuksen kehittämistä.

Omalle maanpuolustukselle Afganistanista on saatu esimerkiksi koulutusta ja "käytännön harjoitusta" ilmatulenjohtotoiminnassa. Ilmatulenjohtoa on se, kun maavoimien mukana oleva sotilas ohjaa ilmaiskuja kohteisiinsa maavoimien tueksi.

Hyötyä puolustusvoimien koulutukselle on ollut myös yleensä toiminnasta sotaa muistuttavissa olosuhteissa.

Suomalaisia joukkoja on ollut Afganistanissa vuodesta 2002 saakka. Alkuperäinen ISAF-operaatio päättyi vuonna 2015, minkä jälkeen Afganistanin vakauttamista ja sen hallinnon tukemista on yritetty Naton johtamalla Resolute Support -nimisellä operaatiolla. Se jatkuu edelleen, ja Suomesta siinä on mukana noin 60 henkilöä.

Lue koko uutinen Ylen verkkosivuilta.

Reserviläisille maksetaan puolikas palkka kriisinhallintakoulutuksen ajalta

Puolustusministerin 6.11.2019 tekemän päätöksen mukaisesti sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelevalle reserviläiselle aletaan maksaa kouluttautumisrahaa kansainvälisen osaamisen edistämiseksi 1.1.2020 lukien.

Maksamisen perusteena on hyväksytty koulutus- ja valintatilaisuuden suoritus sekä sitä seuraava suunniteltu sotilaallisen kriisinhallintapalveluksen aloittaminen. Kouluttautumisrahan määrä on 50 prosenttia sotilaallisen kriisihallintapalvelussuhteen alkaessa määrätystä peruspalkkauksesta (254/2006 7 § 1 momentti). Kouluttautumisraha maksetaan ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä.

Palvelussuhteen aikaiset muutokset palkkauksessa eivät muuta kouluttautumisrahan määräytymisperustetta.
Kouluttautumisrahaa ei myöskään suoriteta uudelleen tehtävän taikka operaation vaihtuessa, kun kriisinhallintapalvelussuhde on jatkunut keskeytymättömänä ja käytännössä yhdenjaksoisena.

Asiasta tiedotti Puolustusvoimat verkkosivuillaan.

Puolustusministeriö tiedotti asiasta jo 6.11.2019.

 

Suomalaisille uusi komentaja Libanoniin

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihtoparaati järjestettiin 18.11.2019 Etelä-Libanonissa. Everstiluutnantti Tapio Huhtamella luovutti SKJL:n komentajan tehtävät UNIFIL:n lipun symboloimana uudelle komentajalle, everstiluutnantti Simo Pesulle.

Komentajanvaihdon vastaanotti UNIFIL:n esikuntapäällikkö, prikaatikenraali Frederic Boucher. Tilaisuuteen osallistuivat kunniavieraina myös Suomen Libanonin suurlähettiläs Tarja Fernandez sekä FCR:n (Force Commander Reserve) juuri vaihtunut komentaja, eversti Philippe Gennequin.

Paraatitervehdyksessään prikaatikenraali Boucher osoitti kiitoksensa suomalaisten ja ranskalaisten kaikilla osa-alueilla syventyneelle ja tiivistyneelle kumppanuudelle. Toimintatapoja suomalaisten ja ranskalaisten välillä on sovitettu yhteen esimerkiksi lisäämällä yhteisiä partioita ja harjoituksia niin ryhmä- kuin komppaniatasolla sekä toteuttamalla libanonilaisia tukevia CIMIC-projekteja. Yhteistoimintaa on lisätty myös kansallisten tukielementtien välillä huoltoon, logistiikkaan ja kunnossapitoon liittyvissä tehtävissä.

Syventynyt yhteistyö näkyy paitsi tehokkaana ammatillisena yhteistyönä mutta myös yhteisinä vapaa-ajan aktiviteetteina sekä urheilukilpailuina. Toimintatapojen yhteensovittamisen suhteen työtehtävien ulkopuolella yhdessä vietetty aika on opettanut ymmärtämään kulttuuria molemmin puolin ja synnyttänyt ystävyyssuhteita.

Everstiluutnantti Tapio Huhtamella luovutti komentajan tehtävät eteenpäin luottavaisin mielin.

- Toimiminen kriisinhallintajoukon komentajana on ollut äärimmäisen opettava ja kokonaisvaltaisesti monipuolinen tehtävä, eräänlainen näköalapaikka. Olen ylpeä Suomen mallista, jossa reserviläiset ja puolustusvoimien henkilöstö tekevät töitä yhdessä. Se on osoittanut toimivuutensa myös UNIFIL-operaatiossa.

- Haluan osoittaa kiitokseni koko SKJL:lle Libanonin hyväksi tehdystä työstä sekä toivottaa kaikille rauhanturvaajille menestystä tulevissa tehtävissään, Huhtamella kiteyttää.

Uusi komentaja, everstiluutnantti Simo Pesu esitti kiitoksensa aiemmalle rotaatiolle tunnollisesta palveluksesta: "on ilo aloittaa puhtaalta pöydältä".

- Odotan yhteistyön kehittyvän erittäin kansainvälisessä operaatiossa sekä Suomen ja Ranskan välisen jo vakiintuneen yhteistyön syventyvän entisestään. Pyrkimyksenä on erityisesti vahvistaa suomalaisista vallitsevaa positiivista kuvaa UNIFIL:ssa ja Libanonissa sekä laajentaa Suomen näkyvyyttä kansainvälisessä kriisinhallinnassa.

Suomi on osallistunut UNIFIL – operaatioon vuodesta 1982 lähtien kolmella eri aikakaudella. Vuoden 2020 alkaessa suomalaiset ovat tehneet kriisinhallintatyötä Etelä-Libanonissa jo viidellä eri vuosikymmenellä. Rauhanturvaajillamme on takanaan pitkä historia Libanonissa, minkä aikana suomalaiset ovat vakiinnuttaneet roolinsa luotettavana ja yhteistyökykyisenä kumppanina. Tämä näkyy UNIFIL – operaation muiden kansallisuuksien sekä Libanonin asevoimien osoittamana arvostuksena suomalaisten tekemää työtä kohtaan.

Suomen nykyinen mandaatti operaatiossa ulottuu vuoden 2020 loppuun. Operaatiossa palvelee tällä hetkellä yhteensä 200 suomalaista rauhanturvaajaa eri tehtävissä jääkärikomppaniassa, kansallisessa tukielementissä sekä esikuntaupseereina.

Asiasta tiedotti Puolustusvoimat verkkosivuillaan.