Suomi siirtää helmikuun aikana miltei kaikki Afganistanissa toimivat rauhanturvaajansa Kabulista maan pohjoisosiin. Samalla suomalaisten lukumäärää ISAF-rauhanturvaoperaatiossa kasvatetaan 93:sta 101:een, kertoivat rauhanturvaajat sunnuntaina tiedotteessaan. Helmikuun alusta Suomen rauhanturvajoukon uudeksi komentajaksi nimitetty everstiluutnantti Kalevi Halonen tähdentää, etteivät muslimien viime päivien uhkaukset iskeä erityisesti pohjoismaalaisia vastaan vaikuta suomalaisten toimintaan Afganistanissa. Viha pohjoismaalaisia kohtaan kasvoi toissa viikolla Tanskassa ja Norjassa julkaistujen Muhammad-pilakuvien vuoksi. Käytännössä suomalaisjoukon tehtävänkuva muuttuu Afganistanissa merkittävästi, kun se keskittyy toimimaan Mazar-i-Sharifiin ja Maimanaan perustetuissa alueellisissa vakauttamisryhmissä. Kabulissa suomalaisten pääasiallisena tehtävänä on ollut hoitaa sotilaiden ja siviilien välistä yhteistoimintaa.
Tilanne Pohjois-Afganistanissa on ollut pääkaupunki Kabuliin verrattuna vakaampi ja rauhallisempi. Syksyn ja talven aikana tilanne on kuitenkin kiristynyt. Vallasta taistelevien heimojohtajien sotilaiden välillä on tapahtunut yhteenottoja, mutta myös ISAFin joukkoja kohtaan tehdyt iskut ovat lisääntyneet. Operaation painopisteen muuttuessa Kabuliin jää käytännössä enää 15 suomalaisen vahvuinen kansallinen tukielin, muutamia esikuntaupseereita monikansalliseen prikaatiin sekä viisi palomiestä kansainväliselle lentokentälle.(STT)

In the service of peace