skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Suomalaiset rauhanturvaajat,

Venäjän laajamittainen hyökkäys Ukrainaan on muuttanut globaalia turvallistilannetta perustavanlaatuisesti ja pitkäaikaisesti.

Vaikka erityisesti länsimaissa huomion on Ukrainan sodassa, kriisinhallinnan merkitys ei ole maailmalla laantunut. Teidän vajaan neljänsadan suomalaisen rauhanturvaajan osallistuminen kymmeneen eri kriisinhallintaoperaatioon ympäri maailmaa kertoo rauhan turvaamisen ja rakentamisen tarpeesta myös tänään.

Te osoitatte kriisinhallintaoperaatioissa osaamistanne ja vahvistatte kuvaa puolustuskyvystämme. Suomalaiset tunnetaan tasapuolisina ja oikeudenmukaisina sotilaina. Tämän ansiosta Suomea arvostetaan operaatioalueilla paikallisten ihmisten ja muiden kriisinhallintajoukkojen keskuudessa.

Ukrainan sodalla on myös heijastusvaikutuksensa eri kriisinhallintaoperaatioihin. Turvallisuustilanne operaatioissa voi muutenkin muuttua nopeasti. Säännöllinen harjoittelu ja varautuminen yllätyksiin mahdollistaa toimimisen vaativissa ja ennakoimattomissa tilanteissa. Läheistenne ollessa kaukana omat palvelustoverinne ja yhdessä tekeminen antaa voimaa toimia henkisen ja fyysisen kuormituksen alla.

Rauhanturvaajat, kiitän teitä kuluneesta vuodesta ja arvokkaasta työstänne Suomen ja maailman turvallisuuden eteen.

Toivotan teille ja läheisillenne rauhallista joulun aikaa ja menestystä vuodelle 2023.

Timo Kivinen

Kenraali

Puolustusvoimain komentaja

In the service of peace