Aliupseeriston kenraalikuntaan kuuluva eli reservin sotilasmestari Pasi Soikkeli on 53- vuotias joensuulainen turvallisuuspäällikkö ja hänellä on vahva kansainvälinen asiantuntija- ja johtokokemus sekä pitkä kriisinhallintakokemus sekä sotilaallisen että siviilikriisinhallinnan saralla.

Sotilaallista kriisinhallintakokemusta on kertynyt lähes neljän vuoden verran kolmesta YK:n ja NATOn kriisinhallintaoperaatiosta (UNTAG, UNPROFOR, IFOR/SFOR) ja siviilikriisinhallintakokemusta yli 10 vuoden verran monista eri operaatioista sekä YK:n että EU:n lipun alla. Tutuiksi ovat tulleet Kroatia, Bosnia, Kosovo, Burundi, Libanon ja Georgia.

Kriisinhallintaoperaatioiden lisäksi Soikkeli on työskennellyt muissa kansainvälisissä tehtävissä muun muassa konsulttina Itä-Timorissa paikalliselle Valtiovarainministeriölle ja Etiopiassa Maailman Pankin rahoittamalle projektille.

Kotimaassa Soikkelilla on kokemusta hallitustyöskentelystä sekä yhdistys- että yritystasolla, ja hän on käynyt Tampereen kauppakamarin johtaman Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ)-koulutuksen.

Soikkeli on myös aktiivinen toimija reserviläis- ja maanpuolustuskoulutus-kentällä ja kuuluu lisäksi kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijapooliin.

Tehtäviinsä liittyen Soikkeli on istunut monissa erilaisissa komiteoissa ja yhteistyöelimissä sekä hoitanut viranomaisyhteistyötä.

Ensimmäisen kerran Soikkeli istui silloisen Suomen Sinibarettiliiton hallituksessa yhden kauden ajan 1999 – 2000 ja valittiin nyt vuosiksi 2022 – 2023 Suomen Rauhanturvaajaliiton hallitukseen.

Hallituksessa hänen päävastuualueenaan on kansainvälinen toiminta ja sen lisäksi hän osallistuu viranomaisyhteistoimintaan sekä MPK:n koulutustoimintaan. Hän istuu myös Itä-Suomen aluehallintoviraston vapaaehtoisen maanpuolustuksen alueellisessa neuvottelukunnassa.

Yhdistystasolla hän on ollut Pohjois-Karjalan Rauhanturvaajien (ent. Sinibaretit) jäsen vuodesta 1990 ja Hölkkäri On Web Ry:n jäsenenä yhdistyksen perustamisesta alkaen. Molemmissa yhdistyksissä hän on toiminut sekä hallituksen jäsenenä että puheenjohtajana.

Varapuheenjohtajana Soikkeli kehittäisi Rauhanturvaajaliiton ja jäsenyhdistysten yhteistyötä entisestään ja panostaisi myös eri maanpuolustusjärjestöjen väliseen yhteistyöhön sekä kansainväliseen yhteistyöhön liiton strategian mukaisesti.

Kaikkeen edellä mainittuun viitaten Hölkkäri On Web Ry esittää Suomen Rauhanturvaajaliiton varapuheenjohtajaksi Pasi Soikkelia.

In the service of peace