skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Ulkomaille lähetettävien siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden rekrytointimenettelyä kehitetään. Hallitus antoi 2. syyskuuta eduskunnalle asiaan liittyvän lakiesityksen. Tavoitteena on, että Suomella olisi käytettävissään riittävän suuri, monipuolinen ja osaava asiantuntijajoukko siviilikriisinhallinnan tehtäviin. Samalla huomioidaan muun muassa siviilikriisinhallintatoiminnan vaikutus julkisen sektorin taustatyönantajien henkilöstöresursseihin.  

Lakiesityksen mukaan valtion, kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevalla olisi edelleen oikeus saada virkavapautta tai vapautusta työstä siviilikriisinhallintatehtävän ajaksi. Oikeutta rajattaisiin kuitenkin niin, että henkilöllä olisi oikeus saada virkavapautta tai vapautusta työstä viiden vuoden aikana yhteensä kolme vuotta.

Oikeutta myös laajennettaisiin koskemaan Kriisinhallintakeskuksen osoittamaa siviilikriisinhallinnan peruskoulutusta ja palvelussuhteen jälkeistä palautetilaisuutta.

Esityksessä ehdotetaan myös, että tiettyihin siviilikriisinhallinnan tehtäviin voitaisiin asettaa ehdokkaaksi tai nimittää palvelussuhteisiin vain henkilöitä, jotka eivät ole ennen olleet siviilikriisinhallintalain mukaisessa palvelussuhteessa. Menettelyn tavoitteena on helpottaa ensikertalaisten pääsyä siviilikriisinhallintatehtäviin, jotta voidaan kasvattaa käytettävissä olevan asiantuntijajoukon kokoa.

Muilta osin siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden mahdollisuuksia hakea tehtäviin ei rajoitettaisi. Tämän myötä luovuttaisiin siviilikriisinhallinnan rekrytointimenettelyn nykykäytännöstä, jossa on edellytetty taukoa siviilikriisinhallinnan palvelussuhteiden välissä.

Esitys kytkeytyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman strategiseen kokonaisuuteen, jonka mukaan Suomi on kokoaan suurempi Euroopassa ja maailmalla. Ohjelman tavoitteisiin kuuluu, että Suomi pitää yllä ja kehittää valmiuksiaan osallistua kansainvälisiin siviili- ja sotilaallisen kriisinhallinnan tehtäviin yhdessä muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Asiasta uutisoi Sisäministeriö verkkosivuillaan.

In the service of peace