skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Pitkät jutut

Psykologiapua ulkomailla palvelleille sotilaille

Kirjoitus tanskalaisten omassa ”Sinibaretti-lehdessä” kertoo Tanskan Puolustusvoimien hankkeesta, jonka tavoitteena on selvittää rauhanturvaamispalvelujen jälkeisen psyykkisen ja sosiaalisen tuen tarve. Lisäksi on tarkoitus kehittää menetelmiä, miten havaittaisiin aikaisemmin ja tehokkaammin rauhanturvaamispalvelujen aiheuttamat psyykkiset ongelmat sekä parantaa hoitoon ohjausta.

 

 

Tanskassa on lähetetty noin 20 000 kirjettä rauhanturvaajille, jotka ovat palvelleet kansainvälisissä missioissa. Kirjeissä tarjotaan psykologin ja sosiaalityöntekijän apua.

Hiljan ammuttiin lähtölaukaus yhteen suurimpaan hyvinvointisatsaukseen, mihin Tanskan Puolustusvoimat on ryhtynyt nykyaikana. Sillä poliittispainotteisella päätöksellä - että puolustusvoimat tarjoaa yli 20 000 rauhanturvaajalle psykologista apua – myönnetään se, että psyykkiset reaktiot voivat pitkällä tähtäimellä olla yhteydessä rauhanturvapalveluun. Projektin aloittamisen jälkeen puhelimet ovat alkaneet soida. Startin jälkeen on organisaatiolle tullut keskimäärin 10 soittoa päivässä.

Keskusteluja eri puolella maata

Henkilöille, jotka päättävät hyödyntää keskustelumahdollisuutta, tarjotaan ensin alustava keskustelu psykologin kanssa. Keskusteluja käydään viidellä kasarmialueella eri puolella maata: Fredericia, Ålborg, Holstebro, Slagelse ja Svanemöllen. Näin minimoidaan matkustusaika sekä psykologille että palvelujen käyttäjälle. Alkajaisiksi pyritään perusteelliseen keskusteluun. Keskustelujen lähtökohtana ovat ne tukalat tilanteet, joita rauhanturvaaja on kokenut missiossa. Siten voidaan varmistaa, että tarvittaessa voidaan aloittaa kunnollinen psykologiprosessi. Sotilaspsykologian instituutissa tiedetään, että missionin jälkeen voi esiintyä laaja spektri erilaisia reaktioita ja se, että ne voivat olla laadultaan hyvin erilaisia.

Tähän voidaan lisätä, että monet rauhanturvaajat, jotka ottavat yhteyttä, ovat kamppailleet vaikeuksiensa kanssa useita vuosia. 

Tyypillisiä oireita

Instituutissa odotetaan, että suurin osa yhteyttä ottaneista henkilöistä kärsivät yhdestä tai useammasta oireesta; esimerkiksi uni- tai keskittymishäiriöistä, ”flash backs” eli äkillisistä ja todellisen tuntuisista muistikuvista hankalista tilanteista tai lisääntyneestä aggressiivisuudesta. Joillekin kehittyy oikeita depressioita niiden tukalien tilanteiden seurauksina, joita olivat joutuneet kokemaan.

Näistä keskusteluista saatu tieto kootaan ja käytetään hyödyksi tutkimushankkeessa, jonka painopisteenä on selvittää henkisen kuormituksen suhde palveluksen pituuteen niissä kansainvälisissä missioissa, joihin Tanska osallistuu.

Kirjoittaja: Robert Jonasen, psykologi FAK/IMP (Försvarsakademiet / Institut för Militaer Psykologi , suomeksi Maanpuolustuskorkeakoulu / Sotilaspsykologian Instituutti)

Käännös: Monica ja Stig Röberg

 

MPK kouluttaa maakuntajoukkoja

Puolustusvoimien maakuntajoukoille suunnitellut vaativat partiointi-, vartiointi-, kulunvalvonta- ja kohteensuojaustehtävät sekä virka-aputehtävät merkitsevät sitä, että henkilöstön valintaan tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Avainasioita ovat hyvä fyysinen kunto, tahto ja taito. Siis tehtäviä juuri rauhanturvaajille!

MPK tulee jatkossa toteuttamaan puolustusvoimien tilaamia kursseja ja harjoituksia maakuntajoukoille. Sotilaallisen koulutuksen lisäksi MPK:lla on hyvät valmiudet järjestää monipuolista virka-apuvalmiuksia palvelevaa koulutusta yhteistyössä muun muassa pelastustoimen, poliisin, Suomen Punaisen Ristin ja Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun kanssa.

MPK:n toinen tärkeä rooli on tarjota maakuntajoukkoihin sijoitetuille reserviläisille mahdollisuus kouluttaja- ja johtamistaitojen ylläpitämiseen kaikkiin piireihin muodostettavissa koulutus- ja tukiyksiköissä (KOTU). Lisäksi MPK on merkittävä rekrytointikanava maakuntajoukkoihin. 

KOTU-yksiköt tarjoavat siis ex-rauhanturvaajille runsaasti erilaisia tehtäviä ensi vuoden alusta lähtien. Monipuolisten johto- ja kouluttajatehtävien lisäksi tarvitsemme myös tukiyksiköihin ammattitaitoisia osaajia. Jokaiselle osaavalle kouluttajalle, johtajalle ja huollon ammattilaiselle löytyy varmasti haastavia tehtäviä. KOTU-yksikkö jatkaa toimintaansa myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, mikä antaa mahdollisuuden sitoutua myös vaativiin poikkeusolojen tehtäviin.

 
Rauhanturvaajat kouluttavat uuden karttajärjestelmän

Erinomainen esimerkki rauhanturvaajien osaamisen hyödyntämisestä on vuoden 2008 alussa puolustusvoimissa käyttöön otettavan uuden karttajärjestelmän koulutus. MPK siirtyy samanaikaisesti reserviläisten koulutuksessa uuden järjestelmän käyttöön. Suomen Rauhanturvaajaliitto ja MPK ovat sopineet sen kouluttamisesta ensi syksystä lähtien. Ensimmäisenä koulutettavana ryhmänä ovat MPK:n piiripäälliköt.

Rauhanturvaajaliitto valmistelee parhaillaan itseopiskelupakettia, mikä otetaan syksystä lähtien käyttöön reserviläisten koulutuksessa. Tavoitteena on, että uuden karttajärjestelmän koulutusta on tarjolla mahdollisimman laajalti eri puolilla Suomea. Koulutukseen tulee sisältymään myös kansainväliset aakkosnimet ja taktiset merkit.

 
Miksi kannattaa ilmoittautua ja sitoutua?

Vpaaehtoisesta sitoutumisesta on rauhanturvaajalle myös hyötyä ja lisäarvoa. Haastavat tehtävät maakuntajoukkojen sekä sotilaallisissa että virka-aputehtävissä ovat varmasti sellaisia. Sama koskee puolustusvoimien sodan ajan koulutusyksiköitä ja MPK:n KOTU-yksiköiden tehtäviä. Vapaaehtoinen sitoutuminen tuo tullessaan erilaisia kannusteita, etuuksia ja oikeuksia, joita muilla reserviläisillä ei ole. Järjestelystä tehdään myös nousujohteinen: Mitä pitemmälle tai vaativampiin tehtäviin sitoutuu, sitä merkittävämpiä ovat kannusteet. Eteneminen ja yleneminen reserviläisen uralla ei liene kannusteista vähäpätöisin.

Tervetuloa mukaan nykyiset ja tulevat rauhanturvaajat. Tutustukaa MPK:n kotisivuihin www.mpkry.fi. Ottakaa yhteyttä oman alueenne piiripäällikköön ja ilmoittautukaa mukaan. Teitä tarvitaan!

Pekka Majuri
Toiminnanjohtaja
Maanpuolustuskoulutus ry

 

Rauhanturvaajat palasivat hiekalle

Suomen Rauhanturvaajaliiton valtakunnalliset kesäpäivät vietettiin Yyterin sannoilla 8. – 10.6. Vastuullisena järjestävänä oli liiton paikallisyhdistys Satakunnan Sinibaretit ry. Kesäpäivät polkaistiin virallisesti käyntiin kylpylähotellin edustalla pidetyllä lipunnostolla, jossa alkupuheenvuoroja käytti tietysti Satakunnan Sinibarettien puheenjohtaja Veli-Matti Männistö ja Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja Heikki Holma. Kenttähartaus oli tällä kertaa erittäin harras. Samaan aikaan Sippolassa laskettiin maan lepoon Afganistanissa kaatunut rauhanturvaaja Petri Immonen. Hänen ja muiden tehtävissä kaatuneiden muistoa kunnioitettiin minuutin hiljaisuudella. 

Satakuntalaiset olivat tehneet töitä kesäpäivien eteen jo vuoden päivät. Lauantaina paikalla oli mm. Satakunnan sotilasoittokunta viihdyttämässä osallistujia. Lisäksi paikalle oli saapunut EUBG:n näyttelyosasto kalustoineen. Varsinkin Sisu XA-203, eli tuttavallisemmin Pasi, kiinnosti eritoten. Perinteisemmästä esityksestä taasen vastasi Asehistoriallinen seura. Muita kiinnostuksen kohteita olivat hotellin aulassa pyörinyt rauhanturvatoiminnan esittelyvideot ja erityisen houkutteleva oli Yyterin rannalla sijainnut telttasauna, Camp Yyteri.

Alikersantti Jaakko Kulju turvaamassa kesäpäivien järjestelyitä. 

Liiton kesäpäivät järjestetään vuosittain eri puolilla Suomea ja nyt paikalle saapui reilusti yli sata rauhanturvatehtävissä ollutta miestä ja naista. Kaikkiaan Suomesta on yli 50:n vuoden aikana lähtenyt n. 32 000 sotilasta eri kriisipesäkkeihin ja Rauhanturvaajaliitossa heistä on 6500. Järjestäytymisaste on siis sangen korkea verrattuna muihin maanpuolustusjärjestöihin.  

Onnistuneen niksulatiivinen viikonloppu

Entisen YK-KoulK:n ja nykyisen PVKVK:n eli tuttavallisemmin Fincentin ylpeilyn aihe, mallipose Camp President, sai taas olla miljöönä kun reservin rauhanturvaajat viettivät perinteistä rauhanturvaajan päivän leppoisaa olostelua Niinisalossa. Aluksi lauantaiaamua varjosti harmaat pilvet, mutta perillä aurinko paistoi jo täydeltä terältä. Samaten osallistujia mietitytti itse posen tulevaisuus, koska tiedämme Fincentin toimintojen siirtymisen piakkoin Tuusulaan ja Säkylään. 

Aluksi tapahtuman vetäjä, kankaanpääläinen rauhanturvaaja, Matti Lappalainen keräsi porukan kokoon pitäen pienen briefingin viikonlopun tapahtumista. Puhuttelun aloitimme hiljaisella hetkellä Afganistanissa kaatuneen rt-veljemme Petri Immosen muistoa kunnioittaen. 

Majoittumisen jälkeen suuntasimme järjestäjien laatimalle supaherrasmieskilpailuradalle yksin ja ryhminä. Kartta kourassa tallustelimme muutamia kilometrejä Hämeenkankaalla yrittäen vastata rasteilla olleisiin, aika visaisiinkin, kysymyksiin.  

Niinisalon Rt-päivän viikonloppu

Missä olen nyt? Rasti piti paikantaa kartan avulla ja koordinaatit piirtää vastauslomakkeeseen. Tehtävän kimpussa ovat Mika Sinisalo (vas), Tom Streng ja Kimmo Väisänen.  

Radasta suoriutumisen jälkeen oli saunakin jo kuumana ja saunan patio suorastaan imi osallistujat päivää paistattelemaan. Olihan viikonlopun operatiivisin osuus onnellisesti takanapäin. Samalla kuvut ravittiin erittäin maukkaalla kanalihakeitolla ynnä muilla lisukkeilla.  

Iltaa jatkettiin pihvien ja makkaroiden tiristessä grillissä, keskustelun volyymin noustessa mutta aina niin hyvässä järjestyksessä ja seurassa. Varsinkin Camp Presidentin tuleva kohtalo oli puheenaiheena ja siihen aiheeseen lohtua toikin alustavat suunnitelmat ettei pose joutuisikaan jyrän alle. Puolustusvoimat näet tullee käyttämään Pressan fasiliteetteja hyödykseen vastakin.

Joka tapauksessa ensi vuonna samaan aikaan samaisin rt-meiningein tapaamme Niinisalossa. Silloin luvassa on paljon tapahtumia ja erityistä extraa.     

Puolustusvoimain komentajan surunvalittelu

Puolustusvoimain komentajan surunvalittelu suomalaisen rauhanturvaajan kuoleman johdosta

Ollessani tänään aamupäivällä tarkastamassa suomalaista rauhanturvajoukkoa Kosovossa minut tavoitti suruviesti suomalaisen rauhanturvaajan menehtymisestä pommi-iskussa Afganistanissa.

Rauhanturvaaja kuului norjalais-suomalaiseen joukkoon, joka toimii Afganistanin pohjoisosissa Maimanan alueella. (Provincial Reconstruction Team Maimana). Uhri oli osa suomalaista turvaryhmää, jonka tehtävänä on suojata PRT:n yhteydessä toimivien siviiliasiantuntijoiden liikkumista alueella. Turvaryhmä on aseistettu ja heillä on varustuksena raskas luotiliivi sekä komposiittikypärä.

Tänä aamuna noin kello 0900 suomalainen turvaryhmä oli palvelustehtävässä saattamassa jalan kolmea humanitäärisessä avustustehtävässä olevaa norjalaista paikalliseen sairaalaan. Osaston lähestyessä sairaalan porttia räjähti pommi. Suomalainen rauhanturvaaja kuoli noin tuntia myöhemmin räjähdyksessä saamiinsa vammoihin.

Suomalaisten tehtävät Maimanassa ovat erittäin tärkeä osa Afganistanin yhteiskunnan kehityksen tukemista. Valitettavasti näissä olosuhteissa myös humanitäärinen rauhanturvaamistoiminta on usein äärimmäisen vaarallista.

Esitän puolustusvoimien puolesta syvimmät surunvalitteluni menehtyneen rauhanturvaajan omaisille ja palvelustovereille.


Puolustusvoimain komentaja
Amiraali Juhani Kaskeala

In the service of peace