Maanpuolustuskoulutus ry sai omat palkatut piiripäällikkönsä

Vuonna 1994 perustetun Maanpuolustuskoulutus ry:n (MPK)  uusittu koulutusorganisaatio aloittaa toimintansa 1.4. 1999. Samalla vapaaehtoistyön asema maanpuolustuksessa lujittuu ja muuttuu virallisemmaksi. Huomattava muutos vapaaehtoistoiminnassa on naisten nouseminen keskeiseen asemaan.   MPK:ssa kurssien kouluttajat ovat jatkossakin vapaaehtoisia reserviläisiä. MPK:n uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu  prikaatinkenraali  Kari Savolainen (evp 1.7.1999 alkaen) Keski-Suomen sotilasläänistä." 


Vapaaehtoinen maanpuolustuskolutus on voimakkaan muutoksen tiellä.

 

Reserviläisille tarjottava koulutus muuttuu samalla ammattimaiseksi. Rauhanajan koulutusorganisaatiosta vastaava Maanpuolustuskoulutus ry (MPK) alkaa saada säännöllistä miljoonatukea valtion budjetista. Valtion homma tuo
paikallistasolle 22 piiripäällikköä noin kymppitonnin kuukausipaikalla. Evp henkilöitä heistä on suurin osa (9/13).

Kuntien avustaminen palveluissa saattaa kehittyä osaksi vapaaehtoista maanpuolustusta. Kunnat voivat sopia MPK:n kanssa apuvalmiudesta. Kunnilla on suuri hätäavun tarve mm. kesällä palonsammutuksessa, etsinnöissä ja
pelastustoimissa. Tätä voidaan luonnehtia ehkä sodanajan jälkeen merkittävimäksi rauhanajan uudistuksksi vapaaehtoisen maanpuolustuksen rintamalla.

Kimmo Leskinen

 

In the service of peace