skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Tehtäväkohtainen palkkaus on ollut käytössä Libanonissa syyskusta 1998 lukien. Nyt uuden järjestelmän piiriin siirtyy myös SJP/SFOR huhtirotaatiosta lähtien.
Huhtikuussa palvelukseen astuva uusi henkilöstö kuuluu uuden palkkauksen piiriin ja tekee palvelussitoumuksensa sen mukaisesti. YK-KoulK vastaa sitoumusten laatimisesta uudelle henkilöstölle. Huhtikuussa kotiutuva väestö noudattaa nykyistä palkkaustaan palvelunsa loppuun. Se henkilöstö, joka on astunut palvelukseen ennen huhtukuuta ja jatkaa edelleen, tulee uuden palkkausjärjestelmän piiriin toukokuun alusta lukien. Kontingentin komentajalla on käytössään erityinen palkkasumma, josta hän voi harkintansa mukaan määrätä maksettavaksi henkilökohtaista lisää rauhanturvaajalle, joka on erityisesti kunnostaunut tehtävässään. Eli palvelusporkkana säilyy, mutta porkkanoita ei ole kaikille. 

Bosniassa siirrytään myös tehtäväkohtaiseen palkkaukseen. Autonkuljettaja palvelee jääkärin arvolla ja tienaa kahdeksan tonnia kuussa.

 

 

 

 

 

 

 

Erilaisia tehtäviä rt-joukossa on noin 200. Niihin on myös määrätty palvelusarvo ja palkkaluokka. palkkaluokkiakin on 10, joista osa on viellä jaettu A ja B osiin. Itse rahamäärä (palkka) noudattelee kutakuinkin vanhaa järjestelmää. Joissain tapauksissa on nousua ja toisissa laskua.
Yleinen palveluskesto on vuosi, joten vanhaan järjestelmään verrattuna myös kokonaisansiotaso joko laskee tai nousee.

Tehtäväkohtaisessa palkkauksessa on hyviä puolia. Ristiriitaa aiheuttaneet jämäautomaatit rotaatioittain poistuvat. Porkkana taas voidaan antaa sille, joka sen ansaitsee. Toisaalta tämäkään järjestelmä ei ole idioottivarma. Silti johtajanasi saattaa olla epäsosiaalinen henkilö, kunhan hänellä vaan on sopivammat paperit kuin sinulla.

Oli miten oli, kokonaisuutta katsoen uusi palkkaus on ihan kelpo. Tarkennuksia varmasti tulee aikaa myöden. Täytyy muistaa, että ansiotaso on noussut huomattavasti, koska päiväraha on kaikille sama 165mk/vrk. Eli joka tapauksessa kuukausittainen tilisi on yli kymppitonnin.

Palkkaluokka Rahapalkka mk/kk  Tehtäväesimerkki 
 I  8009  vjääk, autonkulj
 II  8377  varastoRvarajoht
 III  9263  kenttäkauppa-au
 IVB  10770  viestiJvaraJoht
 IVA  11423  lääkJvaraJoht
 V  12565  tilannepäivystäjä
 VI  14280  rahastonhoitaja
 VIIB  15708  pionups
 VIIA  18335  nuor lääkäri
 VIIIB  19953  Kpääll
 VIIIA  20843  tstopääll
 IX  22972  Pups

 

  Taulukossa on käytetty SJP/SFORin nimikkeitä ja esimerkkitehtäviä. Palkkaus samassakin tehtävässä eroaa hieman esikunnassa, EHK:ssa tai JK:ssa palvelevien välillä. Taulukko ei ole myöskään suoraan verrattavissa YKSL:n palkkaukseen. 

Kimmo Wirén

 

In the service of peace