Etyjin Kosovon missioni ei ole pelkkä sotilastarkkailu-missioni

  Kosovossa on meneillään Etyjin tähänastisista suurin, vaikein ja haasteellisin operaatio. Kosovo  Verification Missionin (KVM) tehtävänä on tarkkailla tulitauon säilymistä ja joukkojen siirtoja, auttaa pakolaisia palaamaan ja auttaa siviiliyhteiskunnan ja demokratian rakentamisessa. KVM raportoi tekemisistään ja havainnoistaan Etyjille ja YK:n  turvallisuusneuvostolle. Tehtävää ei siis ETYJ-tarkkailijoilta tai -todentajilta puutu. Ammuskelu jatkuu ja toistaiseksi ei vielä ole päästy tehtävässä kuin alkuun. Tällä hetkellä operaatio muistuttaa paljon YK:n sotilastarkkailuoperaatioita, mutta jos, ja kun rauhanneuvotteluissa edetään ja tilanne Kosovossa rauhoittuu, operaation luonne muuttuu.

 KVM koostuu 2000 Etyj-tarkkailijasta, joita johtaa kokenut diplomaatti suurlähettiläs William G. Walker Yhdysvalloista. Tarkkailijoita on yli kolmestakymmenestä Etyjin 55 jäsenmaasta. Suinkaan kaikilla tarkkailijoilla ei ole sotilastaustaa vaan tarkkailijat koostuvat myös poliiseista, ihmisoikeusasiantuntijoista, demokratisoinnin asiantuntijoista, pakolaisasioiden asiantuntijoista, hallintoviranomaisista, teknisistä tukijoukoista ja tulevaisuudessa myös vaalitarkkailijoista.
Parhaillaan on sotilastaustan omaavien henkilöiden rekrytointi lopetettu ja KVM etsii eri erikoisalojen, kuten ihmisoikeuksien, demokratisoinnin ja poliisin, asiantuntijoita.

William G. Walker keskustelee paikallisten kanssa jossain päin Kosovoa

 

Etyjin tarkailijat tarkastamassa serbien asemaa Bodujevossa
  Suomalaisia tarkkailijoita operaatiossa on 35. He ovat Etyjin rekrytointitavan mukaan kansallisen ulkoministeriön palkkaamia. Toisin sanoen he ovat UM:n palkkaamia virkamiehiä, jotka on komennettu virkamatkalle Etyj-missioon.
Myöskään suomalaiset Etyj-tarkkailijat eivät ole pelkkiä sotilaita vaan eri alojen asiantuntijoita kuten sairaanhoitajia, lääkäreitä, teknikoita, lehtimiehiä, YK-virkamiehiä. Yhteistä kaikille Etyj-tarkkailijoillemme on vankka oman alansa tuntemus ja kansainvälinen kokemus.
Suomalaiset tarkkailijat palvelevat eri puolilla Kosovoa noin 20 eri paikkakunnalla.
Ville Mäntysaari
 

 

In the service of peace