skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Rauhanturvaajat,

Vanhan Suomen kansan kalenterin mukaan joulukuuta sanottiin 1600-luvulle asti ”talvikuuksi” ennen kuin joulujuhlan merkitys kasvoi ja antoi nimen koko kuukaudelle. Tänä vuonna näyttää siltä, että talvikuukausikin olisi aivan perusteltu nimitys, koska pakkasta ja lunta on Suomessa jo nyt kertynyt viime talven mittoihin. 

Te rauhanturvaajat vietätte joulua erilaisissa ympäristöissä - jotkut Suomessa palvelusvapaalla, mutta useimmat kuitenkin operaatioalueella olosuhteissa, jotka eivät ole meidän talvikuukautemme kaltaiset eivätkä muistuta perinteisestä suomalaisesta joulusta. Toivottavasti voitte ympäristöstä riippumatta kokea oikean joulun tunnelman huolimatta siitä, missä ja miten joulua vietätte. Tavalla tai toisella sotilaat ovat aina kyenneet luomaan joulun ympärilleen mitä poikkeuksellisimmissakin oloissa. Se on tuttua suomalaisille rauhanturvaajille jo Suezin vuosista 1950-luvulta lukien. Nykyisin sitä helpottavat entistä paremmat mahdollisuudet lähettää ja vastaanottaa joulutervehdyksiä sekä pitää yhteyttä läheisiin Suomessa.

Te teette tärkeää työtä Suomen turvallisuuden hyväksi. On tarpeen, että Suomi osallistuu sotilaalliseen kriisinhallintaan tarvittaessa myös kaukaisilla alueilla, koska siten voidaan ennalta ehkäistä kriisien mahdollista laajentumista ja niiden vaikutusten ulottumista joko suoraan tai välillisesti koskemaan Suomea. Yhä globalisoituvassa maailmassa kriisien seurannaisvaikutusten riskeillä on taipumusta kasvaa.

Te teette tärkeää työtä myös alueenne ihmisten hyväksi. Turvallisten olosuhteiden luominen ja ylläpito muun kansainvälisen tuen ja avun toteutusta varten edistämään kriisialueiden kehitystä sekä vakautta on sotilaallisen kriisinhallinnan keskeinen tarkoitus.

Puolustusvoimat tukee Suomesta operaatioita niin, että teillä on edellytykset suorittaa tehtävänne ja voitte tehdä sen mahdollisimman turvallisesti. Teihin luotetaan kotimaassa. Toivotan teille rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2011.

Puolustusvoimain komentaja
Kenraali Ari Puheloinen

In the service of peace