skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Suomi on vuodesta 2008 kouluttanut ulkomaisia OMLT-ryhmiä (Operational Mentoring and Liaison Team), jotka siirtyvät lähes välittömästi koulutuksen saatuaan Afganistaniin kouluttamaan Afganistanin kansallisarmeijan (ANA) joukkoja.

­Sotilaiden kouluttaminen on osa kriisinhallintaoperaatio ISAF:in OMLT-ohjelmaa, jonka tavoitteena on Afganistanin turvallisuusrakenteiden pysyvä kehittyminen maan vakauden parantamiseksi. Afganistanin oman armeijan kouluttamisella pyritään yhtenäistämään ANA:n toimintatapoja vastaamaan ISAF-operaatioon osallistuvien maiden joukkojen ja sotilaiden toimintatapoja.

Niinisalon Tykistöprikaatissa annettiin tammikuussa yhteensä 27 ulkomaiselle sotilaalle koulutusta neuvostovalmisteisen 122 H 63 –tykkikaluston käsittelyyn ja ammuntaan sekä annettiin perusteet kenttätykistön tuliasema- ja tulenjohtotoimintaan. Joukosta valtaosa oli Iso-Britanniasta, mutta sotilaita oli myös Saksasta ja Norjasta.

– Briteillä on päävastuu tykistön OMLT-koulutuksesta Afganistanissa, joten on luonnollista, että valtaosa meillä koulutettavista sotilaista on nimenomaan Iso-Britanniasta. Kaikki koulutettavat ovat ammattisotilaita, joukossa ei ole ainuttakaan reserviläistä, kertoi koulutuksen johtaja majuri Olli Viljaranta Tykistöprikaatin Tykistökoululta.

Haastava tehtävä

OMLT-ryhmät joutuvat työskentelemään vaativissa olosuhteissa. Periaatteessa he eivät ole sodan osapuoli, vaikka kouluttavatkin Afganistanin Kansallisarmeijaa.

– Afganistanissa käydään koko ajan epäsymmetristä sotaa, jonka keskelle OMLT-sotilaat joutuvat. He työskentelevät tiiviisti koulutettavien henkilöiden ja ryhmien kanssa, joten homma ei ole täysin riskitöntä. Pahimmassa tapauksessa mentori joutuu toimimaan sotatilanteessa sodan osapuolen kanssa, totesi majuri Viljaranta.

OMLT-koulutus on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä vaiheessa sotilaat saavat koulutusta kotimaassaan. Tässä vaiheessa keskitytään yleisiin asioihin, elämiseen ja olemiseen toimialueella. Alustava tekninen koulutus tykkikalustoon annetaan myös tässä vaiheessa.

Toisessa vaiheessa sotilaat tulevat Niinisaloon saamaan teknistä koulutusta 122 H 63 käyttöön. Erityispainopiste koulutuksessa on palvelusturvallisuudessa aseen ja ampumatarvikkeiden käsittelyssä. Viimeinen koulutus annetaan toimialueella, jossa mentorikoulutuksen saaneet sotilaat saavat käytännön koulutusta alueella jo olevilta mentoreilta.

Niinisalon koulutusjakso on erittäin intensiivinen.

– Yhteensä sotilaat ovat täällä seitsemän päivää, joista käytännössä ensimmäinen ja viimeinen päivä menee hallinnollisten asioiden hoitamiseen. Täysiä koulutuspäiviä on vain viisi. Koulutusta helpottaa se, että koulutettavat ovat jo valmiiksi koulutuksen saaneita tykistöaselajin sotilaita ja heillä on todella kova motivaatio oppia.

OMLT-ryhmän on omaksuttava koulutus nopeasti, sillä lähes välittömästi koulutuksen päätyttyä heillä pitää olla valmius opettaa ANA:n joukkoja.

– Mentoreilla pitää olla myös valmius soveltaa oppimaansa, sillä esimerkiksi aseiden käyttöhuoltoon ei ole mahdollista saada yhtä laadukasta välineistöä kuin täällä. Ongelmia tulee helposti myös kulttuurieroista, jonka seurauksena palvelusturvallisuus voi vaarantua, kertoi majuri Viljaranta.

Muutamia suomalaisiakin sotilaita on toiminut mentorointitehtävissä Afganistanissa ja toimintaa ollaan kasvattamassa.

– Tähän mennessä mentorointitehtävissä toimineet suomalaiset ovat saanet koulutuksen pääosin toimialueella. Koulutusta ollaan kuitenkin kehittämässä siihen suuntaan, että suomalaiset saisivat koulutusta jo kotimaassa.

In the service of peace