skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Marraskuun lopussa Niinisalon varuskunnassa järjestettiin Maanpuolustuskoulutus ry:n Erikoiskurssi 35. Nelipäiväisen seminaarin aiheena oli turvallisuuspolitiikka.

Kurssinjohtajana oli Satakunnan piiripäällikkö Olavi Rajala, joka johti pitkän seminaarin ammattimiehen ottein kunnialla läpi. Hänen avauksen jälkeen olikin MPKRY:n koulutusjohtajan Antti Niemisen vuoro kertoa Maanpuolustuskoulutuksen ajankohtaisista asioista ja tulevaisuuden muutoksista. MPKRY:n asema ja vastuu reserviläisten kouluttajana kasvaa entisestään. Nyt ollaan kehitysvaiheessa ja valmiina uusiin haasteisiin ollaan vuonna 2008.
Vuosittain MPK kurssittaa noin 30 000 reserviläistä. Määrä on sama kuin vuosittain astuu asepalvelukseen ja osallistuu kertausharjoituksiin. Täten Maanpuolustuskoulutus RY on merkittävä tekijä maanpuolustustyössä.

Kurssin pääluennoitsija eversti ja VTT Pekka Visuri alusti varsinaisesta seminaarin aiheesta monelta eri kantilta. Hän kertoi turvallisuusympäristössämme tapahtuneista muutoksista viime vuosina ja luetteloi myös Suomen turvallisuusuhkia.

 


Evl Mustonen kertoi Puolustusvoimien uusista haasteista.

Tykistöprikaatin esikuntapäällikkö evl Terho Mustosen aiheena oli Puolustusvoimien nykytila ja kehittäminen perustuen tuoreeseen turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen selontekoon. Puolustusvoimat keskittää resurssina uudelleen kohtaamaan tulevaisuuden 350 000 hengen sodan ajan joukon organisointia. Samalla se tarkoittaa myös 1200 henkilötyövuoden vähenemistä ja 500 henkilötyövuoden tehtävien tarkentamista vuoteen 2012 mennessä. Puolustusvoimilta poistuvat tehtävät korvattaisiin ostopalveluna.

Erikoiskurssi 35 ei ollut pelkästään yksipuolista luennointia tai kuuntelua. Osallistujat jaettiin viiteen ryhmään, jotka saivat tehdä ryhmätöitä annetuista aiheista. Ryhmätöiden aiheina oli mm. maailman ja Euroopan kehityksen vaikutus Suomen turvallisuustilanteeseen, Venäjän intressit Pohjois-Euroopassa ja Kaukaasiassa sekä Naton intressit pohjoisella alueella. Ryhmätyöt purettiin Visurin ohjauksessa.

TE-keskuksen valmiusjohtajan Tapio Tossavaisen suulla kuultiin kuinka omavarainen Suomi on ja miten maamme huolehtii taloudellisesta turvallisuudestaan. TE-keskukset ympäri maata vastaavat siviilipuolen koordinoinnista poikkeusolosuhteissa.


Ev Antti Iivonen kertoi Venäjän kokemuksistaan.

Lisää mielenkiintoista asiaa oli edelleen luvassa kun Venäjä-tuntija eversti Antti Iivonen kertoi Venäjän, EU:n ja Naton välisistä asioista ja intresseistä. Hän on toiminut Venäjällä mm. sotilasattaseana.


Kerholla kurssilaiset joutuvat jopa istahtamaan lattialle.

Nelipäiväiseen seminaariin osallistui 32 reserviläistä koostuen tulevasta varusmiehestä aina merikapteeneihin asti. Pitkän viikonlopun aika tehtiin lisäksi tehdasvierailu Kankaanpäähän ja illallistettiin Varuskuntakerholla pitkän kaavan mukaan. Osallistujat saivat kurssilla todella laaja-alaisen tietopaketin koskien turvallisuusnäkökulmia niin Suomen kuin muunkin maailman kantilta katsottuna. Maanpuolustuskoulutuksen kurssivalikoimassa Erikoiskurssi on suurimpia ja laajimpia MPK:n kurssihierakiassa.

Kimmo Wirén

In the service of peace