Kommenttia ko. kohtaan kyselin tuossa Oulun kaupungin kantaa asiaan ja
vastaus oli...
ALOITTEENNE VEROHUOJENNUKSEN MYÖNTÄMINEN
RAUHANTURVATEHTÄVISSÄ OLEVILLE
Oulussa on veronhuojennukset käsitelty yksittäisten hakemusten
perusteella, ei verovelvollis- tai ammattiryhmittäin. Satunnaisesti on
tullut ratkaistavaksi rauhanturvatehtävissä olleitten henkilöiden
hakemuksia. Aina nämäkin hakemukset on ratkaistu hakijan henkilökohtaisen
maksukyvyn perusteella. Rauhanturvatehtävissä olo ei ole vaikuttanut
päätöksen lopputulokseen.
Tästä periaatteesta ei ole syytä luopua.

Kokonaisuutena nähtävissä:
https://www.aloiteoululle.fi/aloite.php?aloiteid=385&backlink=index.php

In the service of peace